• Contributie-inning gebeurt door ClubCollect

  De contributie wordt door ClubCollect geïnd.

  Lees hier meer over de reden en wijze van uitbesteden.

 • Tarieven en extra contributie

  Contributietarieven seizoen 2017-2018
  Klik hier voor een overzicht van alle tarieven.

  Extra contributie als u geen vrijwilligersdiensten draait
  Voor spelers en ouders van jeugdspelers geldt de plicht om (kantine)diensten te draaien. Wie geen kantinedienst of ander vrijwilligerswerk doet of niet komen opdagen op zijn/haar dienst, dient een extra bedrag aan contributie te betalen.
   
  Toelichting extra contributie en vrijwilligersplicht

  • Ouders van jeugdleden en spelende senioren zijn verplicht een kantinedienst per half seizoen te draaien. Onder één dienst verstaan wij een lange dienst of twee korte diensten.
  • Spelers en ouders die al ander vrijwilligerswerk bij FC Weesp verrichten, kunnen vrijstelling van de kantinedienst aanvragen. Zij dienen hiertoe zelf het initiatief te nemen en kunnen dit via het inschrijvingsformulier kenbaar maken.
  • Wie vooraf aangeeft geen dienst te willen of kunnen draaien, betaalt 100 euro extra contributie per seizoen (50 euro per halfjaar).
  • Het is voor FC Weesp van groot belang dat iedereen die voor een dienst is ingedeeld ook komt opdagen. Alleen op die manier kunnen we onze kantine zo runnen dat deze voldoende inkomsten voor de vereniging oplevert. Om dit wegblijven te beperken, dienen spelers/ouders die niet komen opdagen per keer een extra contributie te betalen van 75 euro. Niet betalen van deze extra contributie heeft schorsing van de speler tot gevolg.
 • Minimum inkomen? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen

  Alle kinderen moeten kunnen sporten - niemand buitenspel!
  Uw zoon of dochter wil voetballen maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen: Jeugdsportfonds) helpen! Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds bij te springen. Door ervoor te zorgen dat kinderen die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging.

  Komt uw kind in aanmerking?
  Uw kind is minimaal 4 jaar en maximaal 17 jaar oud.
  Het gezamenlijk inkomen van de ouders bepaalt of een kind in aanmerking komt voor een aanvraag bij het Jeugdfonds. De spelregels verschillen per gemeente.

  Wat is het bedrag?
  Het maximum voor contributie en evt. sportattributen € 225 per kind per jaar. Het Jeugdfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de voetbalclub. Voor de aanschaf van sportattributen ontvangen ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds mee samenwerkt. Is de contributie hoger dan het maximum van €225,- dan moet u als ouders/verzorgers de rest van het bedrag betalen aan de sportclub.

  Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  Ouders/verzorgers kunnen geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of een maatschappelijk werker. U zult hierbij uw inkomensgegevens moeten overleggen.

  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  De medewerkers van CJG Weesp kunnen als intermediair optreden.
  Het CJG zit in het Gezondheidscentrum op de C.J. van Houtenlaan 1 G, 1381 CN Weesp.
  T: (035) 760 07 68
  E: info@cjgweesp.nl
  Het CJG is geopend di t/m vr 09.00-12.00 u

  Een aanvraag geldt maar voor één seizoen
  Let op: elk seizoen moet een nieuwe aanvraag gedaan worden!