• Contributie-inning gebeurt door ClubCollect

  De contributie wordt door ClubCollect geïnd.

  Lees hier meer over de reden en wijze van uitbesteden.

 • Tarieven en extra contributie

  Tarieven 2017-2018
  Het bestuur heeft de tarieven conform het gestelde in het Huishoudelijk Reglement bepaald. De tarieven zijn gelijk aan die van seizoen 2016-2017, met dien verstande dat zij geïndexeerd zijn volgens de consumenten prijsindex (CPI), wat een verhoging betekent van 1,6%. In de najaars ledenvergadering worden de tarieven formeel vastgesteld.

  Klik hier voor een overzicht van alle tarieven.

  Let op:
  Bij tussentijds (tijdens het seizoen) opzeggen is de gehele seizoenscontributie verschuldigd.

  Let op de e-mail met het betalingsverzoek eind augustus
   
  Eind augustus ontvangen alle leden per e-mail het betalingsverzoek via onze partner ClubCollect.
  Open deze e-mail, ga naar uw persoonlijke pagina en geef aan op welke wijze u wilt betalen:

  • het gehele bedrag in één keer of
  • in drie maandelijkse termijnen.

  En kies de betaalmethode:

  • via automatische incasso of
  • via iDeal (zelf overmaken).

  De inning gebeurt dus niet automatisch, u moet zelf aangeven hoe u wilt betalen. Let dus eind augustus goed op uw e-mail! 

  Extra contributie als u geen vrijwilligersdiensten draait
  Voor spelers en ouders van jeugdspelers geldt de plicht om (kantine)diensten te draaien. Wie geen kantinedienst of ander vrijwilligerswerk doet of niet komen opdagen op zijn/haar dienst, dient een extra bedrag aan contributie te betalen.
  Toelichting:
  Ouders van jeugdleden en spelende senioren zijn verplicht een kantinedienst per half seizoen te draaien. Leden en ouders die al ander vrijwilligerswerk bij FC Weesp verrichten, kunnen vrijstelling van de kantinedienst aanvragen. Zij dienen hiertoe zelf het initiatief te nemen en kunnen dit via het inschrijvingsformulier kenbaar maken. Wie vooraf aangeeft geen dienst te willen of kunnen draaien, betaalt 100 euro extra contributie per seizoen (50 euro per halfjaarsdienst).
  Het is voor FC Weesp van groot belang dat iedereen die voor een dienst is ingedeeld ook komt opdagen. Alleen op die manier kunnen we onze kantine zo runnen dat deze voldoende inkomsten voor de vereniging oplevert. Om dit wegblijven te beperken, dienen spelers/ouders die niet  op komen dagen een extra contributie tw betalen van 75 euro. Niet betalen van deze extra contributie heeft schorsing van de speler tot gevolg.

  Heeft u een minimum inkomen? 
  Misschien kan de overheid u dan helpen:

  • Indien ouders een minimum inkomen hebben, kunnen zij een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds van de provincie. Zie hieronder voor meer informatie.
  • Ook bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de Activiteitenregeling van de Bijzondere Bijstand van de gemeente. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Provinciaal Jeugd Sport Fonds JSF
  Het Jeugdsportfonds kan ouders financieel ondersteunen en maakt het mogelijk dat kinderen waarvan de ouders weinig geld hebben toch kunnen sporten. Je kunt daarbij denken aan gezinnen die leven van een minimum uitkering, in de schuldsanering zitten, enzovoort. Het jeugdsportfonds betaalt contributie en sportspullen, tot een maximum van 225 euro per jaar per kind. Om hiervoor in aanmerking te komen is het volgende belangrijk om te weten:

  Het jeugdsportfonds is bedoeld om (team)sporten mogelijk te maken voor kinderen. Als het jeugdsportfonds de aanvraag toekent wordt er periodiek gecontroleerd of het kind nog echt sport en of hij/zij zich aan de regels van de club houdt.

  Aanvragen:
  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG zit in het gezondheidscentrum op de C.J. van Houtenlaan 1 G. Binnenlopen kan van dinsdag t/m vrijdag van 9-12 uur.