• Ledenvergadering

  Planning

  De laatste ledenvergadering dateert van 21 november 2016.
  In het voorjaar van 2017 is geen vergadering gehouden.
  De datum van de najaarsvergadering van 2017 is nog niet bekend.

  Algemene Ledenvergadering maandag 21 november 2016

  Het is teleurstellend dat op de Algemene Ledenvergadering, waar het beleid besproken wordt en waar de financiën verdeeld worden, zo weinig spelers en ouders van jeugdleden komen opdagen om mee te praten.
  De Algemene Ledenvergadering is wettelijk verplicht. Ook al tonen de leden geen interesse, de jaarvergadering moet gehouden worden. Maar het bestuur gaat wel nadenken over een andere opzet, om ouders en spelers toch te motiveren om deel te nemen aan de beleidsvorming en besluitvorming.

  Tijdens de vergadering gaf Ben Schilder een toelichting op het gevoerde en te voeren jeugdbeleid en werden penningmeester Peter de Keyzer en bestuurslid Jeugdzaken Ben Schilder herbenoemd in hun functie.
  De resulaatrekening over het afgelopten seizoen werd door de vergadering geaccordeerd. Evenals de begroting voor 2016-2017. Deze sluit met een tekort: de vereniging moet alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat we dit seizoen met een tekort moeten afsluiten. Het bestuur besteedt momenteel extra aandacht aan de inkomstenkant, de sponsoring, de kantine en het verhuren van de accommodatie en bekijkt waar bezuinigd kan worden. Ten aanzien van sponsoring doet het bestuur een beroep op alle leden. Gelukkig trekt het aantal mini's en kabouters weer aan, maar de werving van nieuwe leden moet een hogere prioriteit krijgen.
  Meer weten? Lees dan:

  Voorjaarsledenvergadering op maandag 20 juni 2016

  Op maandag 20 juni is de voorjaars-ledenvergadering gehouden. Met de aanwezige circa 50 leden zijn de financiële situatie en andere beleidszaken besproken. De vergadering heeft de begroting en contributietarieven voor 2016-2017 vastgesteld.
  Ook zijn de eerste resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder spelers en ouders gepresenteerd.
  Bekijk het korte verslag en de onderzoeksrapportage.

  Algemene Ledenvergadering 23 nov 2015 en Jaarverslag 2014/15

  In aanwezigheid van een kleine, maar zeer betrokken groep leden zijn de financiële cijfers van seizoen 2014-2015 besproken. Het boekjaar 2014-2015 is met een verlies van 4.657 euro afgesloten.  De voornaamste oorzaak hiervan is de teruggang in de kantineopbrengst. De situatie voor 2015-2016 is rooskleuriger vanwege (deels eenmalige) inkomsten uit verhuur van de accommodatie.

  Lees het korte verslag van de vergadering en bekijk voor meer informatie het uitgebreide Jaarverslag 2014-2015.

  Voorjaars Ledenvergadering van 15 juni 2015

  Op maandag 15 juni is de Voorjaars Ledenvergadering gehouden. Tijdens de vergadering heeft het bestuur een aantal lopende beleidszaken toegelicht en zijn de begroting en de contributietarieven voor seizoen 2015-2016 vastgesteld. Lees het korte verslag.