• FC Weesp met directe ingang volledig rookvrij

  Het door het bestuur gecommuniceerde besluit om ons voetbalcomplex, gefaseerd, rookvrij te maken heeft heel wat losgemaakt bij onze leden en anderen. Veel positieve, maar ook veel negatieve reacties waren het gevolg.

  Een nadere uitgebreide toelichting op onze website, waarbij duidelijk gemaakt werd dat het niet gaat om "de roker te pesten", maar om onze jeugd niet met de rookgewoonte te confronteren en zeker niet op een sportcomplex.

  Veel reacties hadden betrekking op het feit dat de gefaseerde invoering niet duidelijk was. Op zaterdag de gehele dag rookvrij, maar op zondag tot 13.00 uur. Dat er op zondag soms maar tot 12.00 uur jeugdwedstrijden op ons complex worden gespeeld, maakte deze fasering voor velen toch niet begrijpelijk.

  Het bestuur heeft de reacties ter harte genomen en besloten om ons voetbalcomplex met directe ingang volledig rookvrij te verklaren.

  Het bestuur

  P.S. Dit besluit staat ook in de Nieuwsbrief van 10 september 2017