• De contributie-inning op hoofdpunten
  De contributie van dit seizoen wordt in 4 termijnen geïnd. U ontvangt binnenkort de factuur voor de eerste termijn.
  In deze factuur wordt deze inning met datum aangekondigd. Zorg voor voldoende saldo op uw rekening.
  U kunt het bedrag dit seizoen niet zelf overmaken, het wordt via automatische incasso geïnd.
  FC Weesp werkt bij de inning samen met het bedrijf Excellent.
  Wanneer betaling uitblijft zal Excellent namens FC Weesp contact met u opnemen. Als betaling langere tijd uitblijft, zal de betreffende speler geschorst worden.
   
  De contributie-inning gaat in 4 termijnen
  • Termijn 1: begin september 2018
  • Termijn 2: eind oktober 2018
  • Termijn 3: eind december 2018
  • Termijn 4: eind februari 2019

  Bekijk hier de seizoenstarieven.

  De leden ontvangen vooraf per e-mail een factuur van FC Weesp (verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is). Wij vragen u ervoor te zorgen dat er op de aangegeven datum voldoende saldo op uw rekening staat. Aan de inning in termijnen zijn geen extra kosten verbonden voor de leden.
   
  Samenwerking met Excellent
  Bij het innen van de contributie van dit seizoen werkt FC Weesp samen met Excellent Beheer, onderdeel van Excellent Incasso. De samenwerking met ClubCollect is beëindigd.
  Excellent Beheer zal FC Weesp ook helpen bij het innen van de KNVB-boetes voor gele en rode kaarten en bij het innen van de extra contributie bij leden die hun vrijwilligersdienst niet hebben gedraaid.
   
  Belang tijdige betaling en incassoprocedure FC Weesp
  Met de contributie-inkomsten betalen we onze vaste lasten. Daarom hanteren we strenge regels voor leden die niet (tijdig) betalen:
  Wie niet op tijd betaalt, wordt namens ons door onze partner Excellent benaderd en gevraagd alsnog te betalen.
  Blijft betaling desondanks uit, dan kan FC Weesp besluiten de speler tijdelijk te schorsen, d.w.z. uit te sluiten van wedstrijden en trainingen totdat er is betaald of een regeling is getroffen.
  Blijft betaling nog langer uit, dan schakelt FC Weesp een het incassobureau van Excellent in en worden de extra incassokosten, binnen de wettelijke kaders, verhaald op het betreffende lid.
  Het hoeft niet zo ver te komen. Mocht u betalingsproblemen hebben, neem dan direct contact met ons op  (via een e-mail aan jeroen.puijk@fcweesp.nl ).
   
  Financiële ondersteuning contributie jeugdspelers
  Vergeet niet uw aanvraag bij het Jeugdfonds in te dienen
  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen Jeugdsportfonds) maakt het mogelijk dat kinderen, waarvan de ouders weinig geld hebben, toch kunnen sporten. Het Jeugdfonds betaalt dan een bijdrage in de contributie en eventueel een bijdrage in de sportspullen, tot een maximum van 225 euro per jaar per kind.
  Aanvragen:
  Aanvragen kunt u doen via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), in het Gezondheidsgebouw op de C.J. van Houtenlaan 1 G. Binnenlopen kan van dinsdag t/m vrijdag van 9-12 uur.
  NB: Elk nieuw seizoen moeten de ouders zelf opnieuw een aanvraag doen!