• In Memoriam Jan van der Mark

    Ons bereikte het droeve bericht dat ons erelid Jan van der Mark 4 augustus j.l. op 97 jarige leeftijd is overleden. In zijn ADE periode is Jan jarenlang bestuurslid geweest en stuurde hij de vrijwilligers aan voor de dagelijkse werkzaamheden binnen de vereniging en was tevens nooit te beroerd om hand-en spandiensten voor anderen binnen de vereniging te verichten. Zij die Jan gekend hebben weten dat hij op en top een gentleman was. Altijd tot in de puntjes verzorgd, was hij dan ook de aangewezen persoon om de scheidsrechter en het bestuur van de tegenstander te ontvangen.

    Wij gedenken Jan met respect.

    Bart Horseling

    voorzitter