• Van diverse kanten komen er vragen over de teamindelingen voor komend seizoen. Begrijpelijk, zo tegen het einde van het seizoen! Hieronder geven we meer informatie over wat er al gedaan is en hoe het verder zal lopen.

  In januari/februari hebben de trainers spelersbeoordelingsformulieren ingevuld. Dat gaf een goed beeld van de kwaliteiten van de spelers, inclusief een beoordeling of de speler/speelster gemiddeld, boven- of ondergemiddeld was ten opzichte van het eigen team.

  In maart/april hebben een aantal scouts op basis van de beoordelingen diverse wedstrijden en trainingen bekeken. Daarbij werd gekeken naar alle spelers - ook of er andere uitschieters waren die niet door de trainers als zodanig waren beoordeeld. Hierdoor kon ook een vergelijking gemaakt worden tussen de onderkant van het ene team en de bovenkant van het andere team.

  In mei zal er een vragenlijst aan de ouders gestuurd worden om o.a. de voorkeuren voor het nieuwe seizoen door te kunnen geven. Daar proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden, hoewel dat niet altijd mogelijk zal zijn. Verder worden in overleg met leeftijdscoördinatoren en trainers de concept teamindelingen gemaakt. Daarbij is het uiteraard van belang om goed te weten welke spelers/speelsters helaas stoppen bij FC Weesp (opzeggen kan tot 31 mei) en welke zich als nieuw lid aanmelden. Het aantal spelers in de verschillende leeftijdscategorieën is zeer bepalend voor de keuzes die moeten maken!

  Uiterlijk zaterdag 9 juni (Ouder-Kind toernooi!) zullen we de concept teamindelingen bekendmaken. Daarbij zal ook een toelichting zitten voor algemene keuzes die we hebben moeten maken, bijvoorbeeld voor het aantal teams.  Als onderdeel van de teamindelingen proberen we ook zoveel mogelijk de staf (trainers/leiders/coaches) ingevuld te hebben.

  Vanaf maandag 11 juni kan er beperkt in de nieuwe teams getraind worden. Beperkt, want er is dan maar één veld beschikbaar vanwege de renovatie van veld 3 en 4 en, vanaf 18 juni, de start van het groot onderhoud van veld 1. Daarom wordt er een noodrooster gemaakt voor de nieuwe teams die opgeven nog te willen trainen. Waarschijnlijk zullen er ook enkele oefenwedstrijden gepland worden. Verder zullen in juni ook teamgesprekken voor het nieuwe seizoen georganiseerd worden.

  Uiterlijk woensdag 20 juni dienen de teams aangemeld te worden bij de KNVB, inclusief de gewenste klasse per team en of de teams mee willen doen aan de bekerwedstrijden (vanaf zaterdag 1 september)

  Ondertussen blijft het scouten doorgaan, vooral voor nieuw leden die zich aanmelden. En proberen we ook trainers/coaches/leiders voor alle teams te vinden, voor zover die nog niet bekend/zeker zijn.

  Half september willen we de definitieve teamindelingen bekendmaken. De competitie start op zaterdag 22 september.

  Heeft u vragen of suggesties? Laat het ons weten! 

  Technische Commissie - tc@fcweesp.nl