• De concept teamindelingen zullen (pas) zondag 10 juni bekend zijn. Die tijd is nodig om nog eens zorgvuldig naar het nu voorliggende concept te kijken.

    Afgelopen woensdagavond (6 juni, van 19.30-23.30 uur) heeft een groot deel van de Technische Commissie samen met jeugdcoördinatoren de teamindelingen in zeer goed overleg besproken. Door diverse opzeggingen én nieuwe leden was op sommige plekken een dermate lastige puzzel ontstaan dat er in bepaalde lichtingen besloten moest worden om de teamindelingen aan te passen. De gemaakte wijzigingen willen we nog eens goed controleren en nabespreken. Daarbij willen we ook tijd nemen om de toelichting voor de gemaakte keuzes op te schrijven en zo uitleg te geven.

    De tijd tot aan het Ouder-Kind-Toernooi (OKT, zaterdagochtend 9 juni, kom je ook?) is hierdoor te kort geworden om nu al tot publicatie over te gaan, hoewel dit wel onze bedoeling was. We snappen dat jullie de indelingen graag willen weten maar vragen toch nog even om jullie geduld. Daarbij willen we het OKT ook niet belasten met discussies over de teamindelingen, dat belooft vooral een hele leuke ochtend en afsluiting van het seizoen worden!

    Wij vragen alle mensen die betrokken zijn bij de teamindelingen om geen informatie naar buiten te brengen totdat er een volledig afgestemde versie is.

    Technische Commissie - tc@fcweesp.nl