• Kort verslag Voorjaarsledenvergadering

  Op maandag 23 april is de voorjaarsledenvergadering gehouden. Het bestuur heeft inzicht gegeven in de financiële situatie en de contributietarieven en de begroting voor het nieuwe seizoen zijn vastgesteld. 

  Mede door een contributieverhoging voor spelende leden is de begroting sluitend.

  Contributietarieven

  De tarieven voor alle spelende leden gaat met 5% omhoog (1% betreft de reguliere verhoging conform de consumenten prijsindex (CPI) en 4% aanvullend).
  De tarieven voor niet-spelende leden en donateurs gaan alleen met 1% (CPI) omhoog.

  Bekijk hier de begroting en de nieuwe contributietarieven