• Vanaf nu kunt u dit inschrijfformulier voor de vrijwilligersdiensten invullen voor de tweede helft van het seizoen 2018/2019. Dit betreft de periode van zaterdag 19 januari t/m zondag 16 juni 2019.

  Zoals bekend, dienen alle spelers en ouders van jeugdspelers vrijwilligersdiensten te draaien. In de meeste gevallen is dit een kantinedienst, maar u kunt ook kiezen voor een schoonmaakdienst of voor het afkopen van uw dienst (via een extra contributie van 50 euro per half jaar). Doet u al (veel) vrijwilligerswerk voor FC Weesp dan kunt u vrijstelling aanvragen.

  De kantinedienst bestaat uit tweemaal per seizoen een dubbele kantinedienst of viermaal per seizoen een enkele dienst). De tijden zijn als volgt vastgesteld: 08:00 - 11:00, 10:30 - 13:30, 13:00 - 16:00 en 15:30 - 18:30 uur.

  Als alternatief kunt u zich opgeven voor twee schoonmaakdiensten van circa 2-3 uur per half jaar.

  Ook kunt u kiezen voor een extra contributie van € 50,00 per half seizoen. Dit kunt u ook aangeven op het formulier.

  Jeugdspelers vanaf 16 jaar mogen zelf de dienst vervullen: de ouder blijft overigens wel verantwoordelijk voor het vervullen van de dienst. Via het formulier kunt u opgeven op welke dag(en) en tijd(en) u de kantinedienst wilt doen. U kunt daarbij vier voorkeuren opgeven. 

  Tip: Schrijf samen met een bekende in. U moet dan beiden een formulier invullen (met dezelfde voorkeur) en de naam invullen bij de vraag met wie u samen deze dienst wilt doen. Via https://www.fcweesp.nl/kantinedienst kunt u een overzicht van de (aangevraagde) kantinediensten bekijken.

  Wie geen formulier invult, wordt door het bestuur op twee (korte) kantinediensten ingedeeld en is dan verplicht te komen. Mocht u zich niet zelf melden en u wordt ingedeeld op een kantinedienst dan verwachten wij dat u deze dienst wel uitvoert.

  Let op: het is belangrijk dat ouders/spelers die zijn ingeroosterd ook komen opdagen. Wie niet komt opdagen is een extra contributie verschuldigd van 75 euro.

  Planning: Zelf aanmelden kan vanaf 1 tot en met 27 december. Kantinediensten waar meerdere mensen de voorkeur voor hebben worden in principe op volgorde van aanmelding ingedeeld.

  Vrijstelling aanvragen

  Een speler of ouder die al ander vrijwilligerswerk bij FC Weesp doet, kan elk halfjaar via dit formulier vrijstelling vragen om niet te worden ingedeeld. Dit geldt voor alle soorten vrijwilligers: trainers, scheidsrechters, commissieleden, etc. Doe dit ook, anders wordt u ingedeeld!

  Verzoek tot vrijstelling zal verleend worden aan (ouders van) leden die

  • zich structureel meer dan 1 uur per (voetbal)week inzetten voor FC Weesp (bv. trainers) 
  • zich per seizoen in totaal meer dan 40 uur inzetten voor FC Weesp (bv. organisatie evenementen)

  De inzet voor het eigen team (of dat van uw zoon/dochter) komt hiervoor alleen in aanmerking als deze structureel is en voldoende omvang heeft. Alleen betrokkenheid bij wedstrijden van het eigen team - ook als leider/coach/grensrechter - is dus niet voldoende voor vrijstelling. Dit goede voorbeeld wordt uiteraard wel gewaardeerd!

  Bij twijfel of de hoeveel inzet voldoende is voor vrijstelling wordt contact opgenomen met de betreffende commissie of bestuurslid.

  Extra hulp altijd welkom!

  Op diverse gebieden kunnen we de hulp van vaste vrijwilligers goed gebruiken. Kijk eens op https://www.fcweesp.nl/vacatures of er iets is dat u leuk vind om te doen!