• Sinds 1 januari van dit jaar hebben zich al meer dan 100 nieuwe jeugdleden aangemeld bij onze vereniging, waarvan bijna 40 in de maanden augustus en september. Nog bijna dagelijks ontvangen we nieuwe aanmeldingen.

    Deze groei is ook te merken aan de teams, die over het algemeen (behoorlijk) vol zitten. Er wordt al volop gesproken om nieuwe teams op te richten.

    Mooi om te zien is ook dat ongeveer 1 van de 3 nieuwe leden een meisje is. De verwachting is dat die trend zich door zal zetten. Verder is ook opvallend dat we bij de oudere jeugd 10 nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Dit zijn deels jongens van omliggende verenigingen waarbij er niet genoeg spelers waren om een compleet team te maken.

    Als je alle aantallen uit onderstaande grafiek bij elkaar optelt dan zijn er zelfs 118 nieuwe leden. Een klein deel hiervan is nog aspirant (proef)lid. Ook daarvan blijkt uit de ervaring dat de meesten lid worden. Bij de intake twee weken waren dan ook veel nieuwe gezichten te zien. Welkom allemaal!

    Al deze nieuwe leden zijn natuurlijk alleen mogelijk dankzij de inzet van vele vrijwilligers, zowel bij de jeugd als daarbuiten. Dit succes en positieve nieuws delen we graag met jullie. Ook nieuwe vrijwilligers (o.a. voor de jeugdcommissie) zijn uiteraard welkom!