• FC Weesp binnenkort cashloos  

  De afgelopen tijd heeft het bestuur zich samen met de kantinebeheerder beraden over de toekomst van contant afrekenen van consumpties in de kantine. De aanleiding hiertoe was het feit dat cashgeld geteld moet worden, op een veilige manier opgeborgen en naar de bank gebracht moet worden en dat niet iedere medewerker achter de bar gewend is om met geld om te gaan, met als gevolg regelmatige kastekorten. 

  Toen we ons binnen het (sport)verenigingsleven orienteerden hoe andere verenigingen met deze problematiek omgingen, zagen we dat meer verenigingen overstapten op cashloos betalen. In onze directe omgeving zijn de Weesper Tennis Club en voetbalclub NVC in Naarden hier voorbeelden van. 

  Wat gaat het invoeren van cashloos betalen voor onze leden en andere bezoekers betekenen? 

  Allereerst is er de nu ook bestaande mogelijkheid van pinnen met de bankpas. Veel jeugdleden zullen echter niet over een eigen bankpas beschikken. Daarom wordt de aanschaf van een clubpas geintroduceerd. Op deze pas kunnen de ouders bij de club via hun bankpas een saldo op de clubpas storten, zodat onze jeugdleden zelf na de wedstrijd iets kunnen bestellen. Ouders die deze clubpas willen bestellen,  waarvan de eenmalige aanschafkosten 2 euro bedragen, kunnen dat via het emailadres kantinebeheer@fcweesp.nl kenbaar makenVervolgens zal door de kantinebeheerder gecommuniceerd worden wanner de pas opgehaald en geladen kan worden. Ook teams, die nu vaak een geldpotje aanhouden, kunnen als team een clubpas nemen. 

  Voor bezoekende verenigingen zal op onze site duidelijk aangegeven worden dat contante betaling niet meer mogelijk is. 

  Wij begrijpen dat het in het begin even wennen zal zijn, maar zijn er van overtuigd dat na enige tijd iedereen het de gewoonste zaak van de wereld vindt. En het uiteindelijk resultaat " veiliger en geen kasverschillen" is een groot voordeel voor uw en onze club. 

  De komende weken zullen gebruikt worden om ouders en teams in de gelegenheid te stellen een clubpas te bestellen en te laden. Vervolgens zal datum van invoering van het cashloze tijdperk bij FC Weesp bekend gemaakt worden.