• Eerste reactie Bestuur op uitkomst Algemene Ledenvergadering. 

  Op maandag 16 december heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van FC Weesp plaatsgevonden, waar een bestuursverkiezing op de agenda stond.

  Tijdens de vergadering hebben de ruim 80 aanwezige en vertegenwoordigde leden zich uitgesproken en met grote meerderheid alle kandidaten - Michael Kronenburg, Bart Slokker, Peter de Keyzer, Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans – in het bestuur gestemd. Het bestuur zou hiermee inclusief bestaande bestuursleden Bart Horseling en Koos Kappert uit acht personen gaan bestaan.

  Direct na de stemming hebben vijf bestuursleden (waarvan drie aanwezig) gekozen per direct terug te treden en hun posities vacant te stellen, omdat een dergelijk groot bestuur het efficiënt vergaderen en komen tot een tijdige besluitvorming in de weg zou staan.

  Wij betreuren deze keuze, aangezien wij zoals aangegeven in onze brief van 7 december j.l. de intentie hadden om ons samen met de zittende en andere nieuwe bestuursleden in te zetten voor onze club en omdat er veel te doen valt.

  Wij zullen de komende weken gebruiken om een overdracht met het uittredend bestuur aan te vragen, te evalueren wat de prioriteiten zijn, de organisatie op te zetten, en in contact te treden met de mede-leden en andere betrokkenen.

  Wij geloven sterk in verbinding en samenwerking, en hopen dat mensen contact met ons zullen opnemen om een steentje bij te dragen bij het verder opbouwen van onze mooie vereniging.

  Via het e-mailadres bestuur@fcweesp.nl kunt u contact met ons hebben. Wij zijn beschikbaar voor suggesties of vragen.

  Wij zullen binnenkort een datum voor een nieuwe Algemene Ledenvergadering communiceren.

  Sportieve groeten!

  Ron Anches, Rutger ter Hoeven, Leo Timmermans

  Bestuur FC Weesp