• Recent hebben wij - Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans - gezamenlijk besloten ons kandidaat te stellen voor het Bestuur van FC Weesp, zoals in deze brief te lezen is.

  De motivatie om ons vanuit de jeugdafdeling kandidaat te stellen voor toetreding tot het Bestuur wordt gedreven door onze overtuiging dat de jeugd van FC Weesp de toekomst is en dat we hier onze prioriteit moeten leggen binnen onze vereniging.

  Vanuit onze ervaring bij FC Weesp als ouders en vrijwilligers, maar ook op basis van onze affiniteit met sport en het motiveren en verbinden van mensen, denken wij ons steentje te kunnen bijdragen bij het verder opbouwen van deze mooie club. Wij geloven in een vereniging waar het Bestuur dicht bij de leden staat en zich samen met de andere vrijwilligers actief inzet om prioriteiten te stellen en concrete stappen te nemen door op deze gebieden beleid te formuleren en verbeteringen door te voeren.

  Voorbeelden van prioriteiten die wij - samen met anderen - zouden willen oppakken:

  • Beleidsplan opstellen voor de jeugdafdeling waar rollen en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven worden
  • Technische Commissie versterken en verantwoordelijk maken voor technisch jeugdbeleid met als doelstelling de kwaliteit van de trainingen verder te verhogen
  • Jeugdcommissie activeren en verantwoordelijk maken voor organisatie van de jeugdafdeling en activiteiten om de betrokkenheid met leden en ouders verder te vergroten
  • Vrijwilligerscommissie versterken en verantwoordelijk maken voor het betrekken en betrokken houden van vrijwilligers
  • “Goed gedrag” commissie opstellen en verantwoordelijk maken voor het opstellen en uitdragen van gedragsregels, sanctiebeleid, tuchtzaken en ondersteuning van trainers
  • Meer aandacht geven aan meisjesvoetbal, zodat de huidige groei in nieuwe leden zich gaat doorzetten

  Hiernaast willen wij graag samenwerken met andere vrijwilligers binnen de organisatie om de randvoorwaarden te creeren om succesvol te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transparantie over de financiele zaken en de beschikbaarheid van budgetten voor de verschillende commissies, maar ook aan het beschikbaar maken van materialen aan trainers om de kwaliteit van de trainingen verder te verhogen.

  Wij hopen dat alle leden aanwezig zullen zijn tijdens de Algemene Leden Vergadering op maandag 16 december om 20.00 in de kantine van FC Weesp, om mee te praten over de toekomst van FC Weesp.

  UPDATE zaterdag 7 december 2019

  In reactie op de visie van het bestuur willen wij benadrukken dat wij ons kandidaat gesteld hebben om het huidige bestuur te versterken, en niet specifiek voor een bestuursfunctie jeugdvoetbal. Wij staan dus open om gezamenlijk met de andere bestuursleden tot een geschikte functieverdeling te komen en ons gezamenlijk in te zetten voor FC Weesp.

  Op basis van de speerpunten die wij hebben toegelicht in onze kandidaatstelling, hebben wij duidelijke ideeën over de functieverdeling die wij graag zullen toelichten tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

  Het bezwaar van de voorzitter om een bestuur van 8 leden (2 zittende en 6 nieuwe leden) te vormen, begrijpen wij niet. Er zijn vele sportverenigingen en andere organisaties met een bestuur van vergelijkbare grootte die efficient kunnen vergaderen en tot besluiten kunnen komen. Hiernaast loopt de termijn van de 2 huidige bestuursleden komend jaar af en lijkt het ons voor de continuïteit van de club verstandig om zorg te dragen dat de kennis van het zittend bestuur wordt overgedragen aan een nieuwe generatie.

  Wij hebben duidelijke ideeën en denken deze met een sterk bestuur sneller te kunnen realiseren. Wij denken dat onze verschillende vaardigheden, ervaring en persoonlijkheden - ook die van de andere bestuursleden - elkaar versterken. Gezamenlijk denken wij de belangen van de jeugd (ongeveer 75% van de leden) maar ook van de andere leden beter te kunnen behartigen en zorg te dragen voor een betere verbinding tussen bestuur en leden.

  Wij hopen dat alle (bestuurs)leden onze kandidaatstelling tijdens de ALV zullen ondersteunen!

  Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans