• Conform artikel 15 lid 2 van de statuten roept het bestuur van FC Weesp de leden bijeen voor een Algemene Ledenvergadering, te houden op maandag 8 juli om 20.00 uur op de clublocatie aan de Papelaan.

    Gebruik deze link om de agenda en de onderliggende stukken (huishoudelijk reglement, begroting en contributietarieven) te bekijken.