• Langzaam meer zeker komt er meer duidelijkheid in een aantal teamindelingen. Er is afgelopen week weer veel tijd in gestoken: gesprekken met trainers, leiders, staf, ouders en kinderen. En natuurlijk ook veel gesprekken onderling binnen de Technische Commissie...

  Witte rook is er echter nog lang niet overal. Teamindelingen liggen heel gevoelig. Vrijwel elk team wil bij elkaar blijven, en als er dan spelers uit dat team stoppen of vertrekken naar een andere vereniging dan is vaak de verwachting dat het eigen team wel aanvulling krijgt. Maar waarvandaan?

  De laatste column van de KNVB directeur amateurzaken heet ‘Selecteren moet anders in deze tijd’.  Het is die overgang waar we mee bezig zijn, en nu ook extra tijd kost. Het KNVB én ons doel is "om voetbal aan te bieden waarin jeugdspelers hun potentie kunnen benutten, persoonlijke drijfveren waar kunnen maken en maximaal plezier beleven."

  Een overzicht van de stand van zaken (per 13 juni) per lichting staat hieronder:

  • Voor de nieuwe O8 en O9 teams zijn concept teams gepubliceerd. Waarschijnlijk kan er zelfs nog een vierde O8 team gemaakt worden. Daarmee verdubbelen we het aantal O8 teams aan het begin van het seizoen t.o.v.  dit seizoen.
  • Voor de huidige JO9 is voor volgende week een overleg ingepland. Daarbij hebben we als Technische Commissie intern afgestemd hoe we de feedback van de informatiebijeenkomst over gelijke kansen jeugdvoetbal willen verwerken.
  • Op woensdag is er een overleg geweest over de nieuwe JO11 (huidige JO10). Daarbij worden de huidige vijf JO10 teams die 6x6 spelen samengevoegd tot vier teams die 8x8 gaan spelen. Hierbij is de teamindeling nog sterk afhankelijk van het werkelijk aantal spelers dat in de JO11 komt te spelen, en welke/hoeveel spelers en in de (geselecteerde) JO11-1 komen te spelen.
  • Overleg over de teamindelingen van de huidige JO11 moet nog ingepland worden. In deze lichting is er een groot verschil tussen het de eerste twee teams en het derde team.  Het nieuwe JO12-1 team is redelijk duidelijk, dan nieuwe JO12-2 en -3 staan in concept klaar.
  • De huidige O12 lichting bestaat uit de JO12-1 (8x8) en de JO13-2007-1 (11x11). Hiervan moeten twee 11x11 teams gemaakt worden en is dus aanvulling nodig om tot een  JO13-1 en JO13-2 te komen. De oplossing hiervoor zijn bedacht en de teams zijn in concept gereed.
  • Voor de huidige JO13 en JO14 werd vorige week dinsdag duidelijk dat er te veel afmeldingen zijn om alle teams te kunnen behouden. Daarbij willen we liever grotere stabiele teams dan teams die elke week weer spelers moeten lenen. Dat heeft afgelopen jaar voor de JO15-2 niet goed uitgepakt; het was een heel leuk samengevoegd team, maar had uiteindelijk te weinig spelers (en invallers van de JO14) en is na de winterstop opgesplitst. Dit is op zondagochtend besproken met de trainers van de JO13-2 en JO13-3, en zondagavond is hierover een informatiebrief naar de staf van alle teams gestuurd. Dit heeft geleid tot een informatiebijeenkomst op woensdagavond (van 20.30 tot minimaal 22.30 uur). Daarin is duidelijk is gemaakt waarom we van de vijf huidige teams vier nieuwe teams willen maken. Van die vijf teams is er namelijk maar één team dat zonder aanvulling verder zou kunnen. Elke oplossing die gekozen gaat worden zal in eerste instantie niet leuk zijn voor een aantal teams, maar we verwachten dat de nieuwe teamindelingen na enige gewenning voor iedereen tot een leuk voetbalseizoen kan leiden.
  • Voor de nieuwe JO17 teams is een vragenlijst opgesteld die nog verstuurd zal worden (nog geen tijd voor gehad??). Ook zal tijdens de trainingen bekeken worden welke jongens in de selectie en/of bij elkaar willen. Er was ook even sprake van de wens om een vriendenteam op te richten (ook met jongens die eerder bij FC Weesp gevoetbald hebben). Waarschijnlijk gaan hier drie grotere teams gemaakt worden, ook omdat er op deze leeftijd vaak meer blessures komen. De concept indelingen hiervan worden begin juli verwacht.
  • De twee nieuwe JO19 teams zijn al eerder gepubliceerd. Daar worden nog wel aanvullingen verwacht van nieuwe spelers van buiten FC Weesp.
  • De nieuwe MO13, MO15 en MO17 teams zijn al eerder gepubliceerd. We verwachten dat deze nog verder aangevuld worden met nieuwe speelsters.

  Al met al kost het heel veel (onze vrije!) tijd om de teamindelingen te maken. De grote afhankelijkheid van de definitieve aantallen maakt ook dat we dit voor de volgende seizoen waarschijnlijk anders willen gaan doen:

  • aanmeldingen en afmeldingen dienen voor 1 juni binnen te zijn
  • tot half juni gebruiken om alle aantallen definitief te krijgen (en zijn altijd mensen later) en een ruw concept te hebben. De teams dienen dan namelijk ook al bij de  ingeschreven te worden
  • in de 2e helft van juni pas concrete teamindelingen maken op basis van informatie die al eerder verzameld is.
  • publicatie begin juli

   Wij weten dat alle moeite die wij doen uiteindelijk ook veel oplevert: het helpt om er een mooi nieuw voetbalseizoen van te maken, waarin we als FC Weesp steeds meer leden én teams krijgen! We doen ons best voor jullie allemaal!

  Sportieve groeten,
  Technische Commissie - tc@fcweesp.nl
  www.fcweesp.nl/technische-commissie