• Nieuw in seizoen 2019-2020

  In het nieuwe seizoen is aantal echt nieuwe spelregels van kracht. Deze nieuwe regels gelden voor zowel de amateurs als de profs. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen waar iedere speler/scheidsrechter mee te maken kan/zal krijgen:

  Muurtje: aanvallers moeten op minimaal één meter van een muurtje blijven

  • Als de verdedigende partij bij een vrije trap een muurtje neerzet van drie of meer spelers, moeten alle aanvallers minimaal één meter afstand houden van dit muurtje. Als de aanvallers zich hier niet aan houden, volgt er een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.

  Doeltrap: hoeft niet meer uit het strafschopgebied voordat deze in het spel is

  • Een doeltrap, of een vrije trap in de eigen zestien meter, hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied voordat een medespeler de bal mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze is getrapt en duidelijk beweegt. Alleen de opbouwende partij mag de bal direct in de zestien meter aanraken. Tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is.
  Scheidsrechterbal: altijd maar voor één speler
  • Bij een scheidsrechterbal mag er voortaan maar één speler in de buurt staan van de scheidsrechter, als hij de bal laat vallen. Dit moet een speler zijn van het team dat de bal als laatste heeft aangeraakt. De rest van de spelers moet op minimaal vier meter afstand staan. Als er een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied is, is deze altijd voor de keeper. De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.

  Afstand houden bij inworpen

  • Tegenstanders moeten ten minste 2 meter afstand houden van het punt op de zijlijn waar een inworp wordt genomen, zelfs als de inwerper zich achter de lijn bevindt.

  De toss

  • Het team dat de toss wint kan kiezen welk doel in de eerste helft wordt verdedigd of kan kiezen om de aftrap te nemen.

  Als de bal de scheidsrechter raakt en een team heeft hier voordeel van: scheidsrechtersbal

  • De bal is uit het spel als deze een wedstrijdofficial raakt en op het speelveld blijft en:
   - een team een veelbelovende aanval kan starten, of
   - de bal direct in het doel gaat, of
   - het andere team in balbezit komt.
   In al deze gevallen wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.
  Strafschoppenserie: gewoon weer om en om nemen
  • Als er een strafschoppenserie aan te pas moet komen om een beslissing te brengen, gaat het vanaf dit seizoen weer om-en-om. Team A begint, team B neemt daarna een strafschop, daarna weer Team A, enzovoort. De ABBA-procedure, die vorig seizoen werd gebruikt, bestaat niet meer.

  Plek van wisselen: kortste route als scheidsrechter dit vraagt

  • Als een speler gewisseld wordt, kan de scheidsrechter bepalen dat dit bij de dichtstbijzijnde doel- of zijlijn moet gebeuren. De scheidsrechter kan dit bijvoorbeeld beslissen om tijdrekken te voorkomen, of in het geval van een blessure.

  Ook trainers, verzorgers e.d. kunnen nu geel of rood krijgen

  • Een scheidsrechter kan ook een gele of rode kaart geven aan teamofficials. Teamofficials zijn alle stafleden die langs het veld zitten, zoals de coach, verzorger of teammanager. Afgelopen seizoen is hier al mee geëxperimenteerd in het betaald voetbal, vanaf komend seizoen geldt het ook voor het amateurvoetbal.

  Extra veel aandacht voor hands: een nieuwe uitleg wanneer hands strafbaar is

  Het is een overtreding als een speler:

  • de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, inclusief het bewegen van de hand of arm richting de bal
  • balbezit of controle over de bal krijgt nadat deze zijn hand of arm heeft geraakt en vervolgens: - scoort in het doel van de tegenpartij - een scoringskans creëert
  • scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger

  Het is meestal een overtreding:

  • als een speler de bal met hand of arm raakt als:
   - de hand of arm het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt
   - de hand of arm boven schouderhoogte is (tenzij de speler de bal opzettelijk speelt die vervolgens de hand of arm raakt

  Bovengenoemde overtredingen zijn zelfs van toepassing als de bal de hand of arm van een speler raakt wanneer deze rechtstreeks komt van het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler.

  Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het meestal geen overtreding:

  • als de bal de hand of arm van een speler raakt:
   - rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam (inclusief de voet) van de speler
   - rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler
   - als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt gehouden en het lichaam niet op onnatuurlijke wijze groter maakt
   - als een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond bevindt om het lichaam te ondersteunen, maar niet zijwaarts of verticaal van het lichaam af uitgestrekt

  Nadere uitleg hands-regels

  Er is meer duidelijkheid nodig met betrekking tot hands, met name in die gevallen waarbij ‘niet opzettelijk’ hands toch een overtreding is. De nieuwe formulering volgen een aantal uitgangspunten:

  • het voetbal accepteert niet dat een doelpunt wordt gescoord met hand of arm (zelfs als dit onopzettelijk gebeurt);
  • het voetbal verwacht dat een speler wordt bestraft wegens hands als ze balbezit of controle over de bal krijgen vanaf hun hand of arm en daardoor veel voordeel krijgen door bijv. te scoren of een scoringskans te creëren;
  • het is natuurlijk dat een speler zijn hand of arm tussen het lichaam en de grond houdt bij een val;
  • de hand of arm boven het hoofd hebben is slechts zelden een ‘natuurlijke’ houding en een speler neemt een risico als hij zijn hand of arm in een dergelijke positie houdt, ook tijdens een sliding;
  • als een bal van dichtbij van het lichaam van de speler of van een andere speler (van beide teams) komt, tegen de hand of arm, is het vaak onmogelijk om contact met de bal te voorkomen.

  Klik hier voor het volledige artikel en de uitgebreide spelregeldocumenten.

  Of gebruik deze link:

  https://www.knvb.nl/nieuws/assist-scheidsrechters/assist-scheidsrechters/56605/dit-zijn-de-nieuwe-spelregels-het-seizoen