• De KNVB heeft FC Weesp benaderd om tijdens trainingen met teams van gemiddelde leeftijd te experimenteren. Op donderdagavond 12 december om 20.00 uur wordt dat toegelicht, zie ook hieronder. Het betreft vooral de O8-O12 teams, en iedereen is welkom. Graag aanmelden via deze datumprikker.

    De KNVB is vorig seizoen gestart met het project Gelijke Kansen Jeugdvoetbal. Binnen het project wordt er onderzoek gedaan rondom het thema teamindeling en selectiebeleid met als doel een meer wetenschappelijke onderbouwde wijze van teamindeling te ontwikkelen. Één die gebaseerd is op de non-lineaire ontwikkeling van kinderen en recht doet aan de behoeften van de individuele jeugdspeler. Wat we vaak terugzien in het huidige selectiebeleid is een zogenaamd geboortemaandeffect waarin relatief oudere spelers vaak oververtegenwoordigd zijn in de eerste (ook wel selectieteams genoemd) teams. Dit betekent dat er talentvolle jeugdspelers over het hoofd worden gezien en niet op het juiste niveau trainen en spelen om hun potentie te kunnen benutten.

    De KNVB wil daarom met een nieuwe manier van indelen gaan experimenteren. Dit principe is gebaseerd op gemiddelde leeftijd en werkt door middel van het voldoen van ieder team aan een maximale gemiddelde leeftijd. Praktisch gezien betekent dit dat de teams in geboortejaren worden losgelaten, maar er spelers over meerdere geboortejaren samen kunnen spelen, mits er maar voldaan wordt aan een maximale gemiddelde leeftijd. Het doel is hiermee het geboortemaandeffect te laten verdwijnen waardoor er geen teams meer zijn die een oververtegenwoordiging hebben van relatief oudere spelers.

    Om te testen of dit ook daadwerkelijk werkt, vraagt de KNVB verenigingen teams in een doordeweekse trainingssituatie op bepaalde momenten in te delen op basis van gemiddelde leeftijd. Door het spelen van kleine wedstrijdvormen in verschillende samenstellingen kunnen we vervolgens testen of dit ook daadwerkelijk leidt tot gelijkwaardigere wedstrijden. Daarnaast zullen spelers, ouders en kader bevraagd worden naar hun ervaringen met het spelen o.b.v. gemiddelde leeftijd teams.

    Naast de mensen van de KNVB zullen er ook mensen van AVV Swift aanwezig zijn. AVV Swift is ook door de KNVB uitgenodigd om aan dit experiment mee te doen.

    Onderstaande tabel geeft een voorbeeld van de ongelijke verdeling in geboortemaanden en is overgenomen van een artikel op de KNVB website