• Update 23 juni. Op woensdag 8 juli, aanvang 19.30 uur, wordt de vanwege de coronacrisis uitgestelde Algemene Ledenvergadering van FC Weesp gehouden.
     
    Op deze vergadering worden de onderwerpen behandeld die niet aan bod kwamen op de geschorste vergadering van 16 december 2019, aangevuld met de geactualiseerde agendapunten van de wegens de coronacrisis uitgestelde vergadering van 15 april 2020, zoals de begroting en contributietarieven voor seizoen 2020-2021 en de bestuursverkiezingen, met maar liefst 4 nieuwe kandidaten: Ger Oostermeijer, Sasja Fransen, Mathieu Oude Luttikhuis en Helen van der Weij.
     
    Zie voor verdere informatie: https://www.fcweesp.nl/ledenvergadering/