• Beste leden en vrienden van FC Weesp. 
  Wij zijn als nieuw bestuur het afgelopen half jaar erg druk geweest met het wegwerken van enig achterstallig onderhoud, het draaiende houden van de vereniging, en het opbouwen van een organisatie die de vereniging verder kan helpen. En hiernaast hebben we natuurlijk ook nog de corona-crisis zo goed mogelijk proberen te managen.

  Wij willen nogmaals benadrukken dat wij allen gezamenlijk een vereniging vormen en volledig afhankelijk zijn van vrijwilligers die belangenloos hun tijd inzetten voor de vereniging. Voor de helderheid, dit geld ook voor het bestuur! Wij willen onze vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet, zeker ook tijdens de afgelopen maanden.

  Wij zijn blij dat we op woensdag 8 juli tijdens de Algemene Ledenvergadering naar verwachting een voltallig bestuur zullen kunnen presenteren aan de leden voor instemming en onze plannen te kunnen presenteren. We hopen velen van jullie die avond te mogen begroeten. Er zal uiteraard een corona-protocol gelden om de veiligheid van ons allen te waarborgen.

  Om de plannen te realiseren willen wij een beroep doen op jullie allen om je als vrijwilliger in te zetten voor FC Weesp. Daarom willen wij meer flexibiliteit bieden aan alle leden die zich op dit moment nog niet inzetten als vrijwilliger op en om de velden, wat betreft HOE je je vrijwilligerstaak kan invullen (ipv bardiensten of schoonmaken). Op deze manier kunnen we nog beter gebruik maken waar jullie denken de meeste waarde te kunnen bieden.

  We zoeken dringend vrijwilligers om de volgende commissies te komen versterken:
  • Communicatie
  • Sponsorcommissie
  • Activiteitencommissie (toernooien, feesten, inrichting clubgebouw, ...)
  • Financiële administratie
  • Scheidsrechterzaken en scheidsrechters  
  Bovenstaande taken zullen door commissies uitgevoerd gaan worden, waardoor het qua tijdsbesteding zal meevallen en het gezelliger is om gezamenlijk op te pakken.

  Hiernaast zullen we deze zomer wat gaan klussen in het ballenhok en het clubgebouw, dus hulp van mensen die handig zijn met doe-het-zelfen of werken als timmerman is ook zeer welkom. Deze 'klusdagen' zullen nog gecommuniceerd worden.

  Als u interesse heeft op één van de bovenstaande commissies te komen versterken, je op een andere manier in te zetten als vrijwilliger, of goede ideeën hebt die je zou willen delen, neem dan contact op via bestuur@fcweesp.nl 
  Wij horen graag van jullie!

  Met sportieve groet,
  Het Bestuur