• Beste leden van FC Weesp,

  Wij hopen dat het u en uw familie goed gaat en dat de gevolgen van de corona crisis voor u meevallen. De ziekte die het virus veroorzaakt is zeer ernstig en de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken zijn groot.

  Ook onze vereniging FC Weesp wordt zwaar getroffen door de crisismaatregelen. Niet alleen kunnen onze leden hun geliefde sport niet uitoefenen, maar ook de financiële gevolgen zijn significant. Veel van de vaste lasten zoals de huur en onderhoud van het complex lopen onverminderd door, terwijl een aanzienlijk deel van onze inkomsten opdroogt of zelfs geheel wegvalt. Denk hier aan de kantineopbrengst en bepaalde sponsorinkomsten. 

  Wij hebben inmiddels (financiële) ondersteuning gevraagd bij de KNVB én bij de gemeente Weesp. Maar daarmee komen we er niet. Wij, dat wil zeggen, alle leden van onze vereniging, hebben alle begrote inkomsten hard nodig om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Dus ook de contributie-inkomsten. Momenteel wordt daarom de vierde en laatste termijn van de contributie voor dit seizoen volgens planning geïnd.

  Wij willen daarbij opmerken dat in de statuten van onze vereniging is bepaald dat leden contributie betalen. Die betalingsplicht staat los van het vermogen van de club om al zijn doelstellingen te kunnen nakomen, zoals tijdens deze uitzonderlijke omstandigheden. Dat er momenteel niet gevoetbald kan worden ontslaat de leden dus niet van hun contributieplicht.
  Wij, het bestuur van FC Weesp, rekenen op uw solidariteit en uw bereidheid om de club te blijven steunen in deze moeilijke tijden.

  Met sportieve groet,
  Het bestuur van FC Weesp