• Bestuur FC Weesp

  Voor alle binnen de vereniging actieve afdelingen en commissies heeft het bestuur een portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor deze specifieke taak. Dit bestuurslid voert samen met zijn/haar commissies de werkzaamheden binnen de vereniging uit.

  Bestuursvergaderingen

  Het bestuur vergadert tenminste twee keer per maand en nodigt geregeld commissies uit tijdens de vergaderingen om mee te denken in besluitvormingen.

  Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze vindt minimaal twee keer per jaar plaats.

  Bestuursfuncties

  Het bestuur is ook te bereiken via: bestuur@fcweesp.nl.
   
  Lees ook deze kennismaking met het nieuwe bestuur.