• * UPDATE DINSDAG 28 APRIL *

  Op 28 april zijn twee regels/afspraken aan onderstaand protocol toegevoegd. Deze hebben betrekking op de materiaaluitgifte door een en dezelfde persoon en op het openen en sluiten van het complex.

  Beste vrijwilligers, jeugdleden, ouders/verzorgers en andere betrokkenen, 

  We hebben nu het groene licht gekregen van de burgemeester, dus we kunnen definitief de jeugdtrainingen hervatten op woensdag 29 april. 

  De afgelopen dagen hebben we - mede op basis van jullie input - gewerkt aan een draaiboek hoe we het best de trainingen kunnen hervatten in de huidige situatie. We willen jullie allen vragen om de richtlijnen goed te lezen en mee te werken om op een verantwoordelijke manier de trainingen weer op te starten tijdens deze uitzonderlijke situatie.

  We willen in navolging op de eerdere communicatie jullie hier nog wat verdere details geven hoe wij de komende week de training willen aanpakken. En dan met name de logistiek om groepen zo klein mogelijk te houden en leeftijdscategoriën zoveel mogelijk gescheiden te houden om risico van besmetting te minimaliseren. Voor de duidelijkheid; dit gaat dus verder dan de geldende RIVM richtlijnen en is grotendeels gebaseerd op het complete coronaprotocol van NOC*NSF (verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar).

  Richtlijnen bij hervatten trainingen jeugd:

  Nieuw per 28 april:

  • De voor de training noodzakelijke materialen en ballen worden door één en dezelfde vrijwilliger per leeftijdsgroep uitgezet en weer ingenomen. Zowel voorafgaand aan het uitzetten van de materialen voor de training als na de inname ervan na de training wast deze vrijwilliger grondig zijn handen. Het in de hand nemen van de bal wordt zo veel mogelijk vermeden, tenzij met (keepers)handschoenen.
  • Het openen van het sportpark gebeurt door de vrijwilliger/trainer van het team dat als eerste komt trainen. Het sluiten gebeurt door het team dat als laatst getraind heeft. Er zit een alarm op gebouw, ook op het ballen hok. Dit dus alleen opnenen na afzetten van het alarm. En na de laatste training het alarm weer aanzetten. Nadere informatie over het openen en sluiten: bestuur@fcweesp.nl

  Overige richtlijnen:

  • Het trainingsrooster is enigszins gewijzigd om kinderen zoveel mogelijk te spreiden over de beschikbare velden (zie trainingsrooster).
  • Geldende richtlijnen van het RIVM blijven van stand. Volwassenen en kinderen van 13 en ouder moeten 1,5m afstand van elkaar houden.
  • Kinderen die hoesten, verhoging hebben of zich niet goed voelen moeten thuis gehouden worden. Als er toch kinderen met verkoudheidsymptomen aanwezig zijn, zullen zij naar huis worden gestuurd.
  • Uiteraard zijn de trainingen optioneel. Ouders/verzorgers staat het uiteraard vrij om kinderen thuis te houden als zij zich zorgen maken over de veiligheid ivm het Covid-19 virus.
  • We zullen geen niet-leden toelaten (in tegenstelling tot de oproep van de regering), om de groepsgrootte voorspelbaar en beheersbaar te houden.
  • De toiletten en kleedkamers zullen gesloten zijn. We vragen ouders om kinderen dus thuis om te kleden en naar het toilet te laten gaan.
  • We vragen ouders/verzorgers om drinkbussen mee te geven en de kinderen minder als 10 minuten voor de training af te zetten bij de parkeerplaats;
  • Er zullen daar vrijwilligers (gele hesjes) aanwezig zijn die per leeftijdsgroep de kinderen zullen opvangen en naar het trainingsveld brengen. Zij zullen ook beschikbaar zijn om eventuele vragen van ouders te beantwoorden.
  • Verschillende leeftijdscategorieën zullen op verschillende velden trainen.
  • Trainers van de JO13-JO19 en MO13-MO17 zullen rekening houden met het feit dat deze jeugdspelers 1,5 meter afstand moeten bewaren, dus er zullen bv. geen partijtjes worden gespeeld door deze leeftijdsgroepen.
  • Trainingen zullen 5 minuten voor tijd eindigen en leeftijdscategorieën zullen zoveel mogelijk uit elkaar gehouden worden na afloop van de training.
  • De vrijwilligers zullen de kinderen per leeftijdscategorie terugbrengen naar de grasveldjes tussen veld 1 en 4 (vlakbij de parkeerplaats), waar zij door hun ouders op tijd (!) kunnen worden opgehaald.
  • Er kan uiteraard niet gedouched worden bij FC Weesp en de kantine zal dicht zijn.
  • Vrijwilligers zullen erop toezien dat kinderen niet blijven hangen en de richtlijnen respecteren.
  • De kabouters en mini’s zullen pas op woensdag 6 mei van start gaan. Een aantal vrijwilligers zal aanwezig blijven tijdens de training van de mini’s om voor de veiligheid te zorgen en de trainers te assisteren wanneer het nog wat spannend is voor de kids.

  Wij zullen met alle betrokkenen en de gemeente goed monitoren of de maatregelen goed werken en of richtlijnen door alle betrokkenen goed opgevolgd worden. Waar nodig zullen wij wijzigen maken in het belang van de gezondheid van spelers en vrijwilligers. Als er vragen zijn, kunt u met ons contact opnemen via bestuur@fcweesp.nl.

  Met sportieve groet,

  Het Bestuur