• Kennismaking nieuw bestuur FC Weesp

  De leden die aanwezig waren op 16 december jl. hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) een nieuw bestuur gekozen. Wij willen iedereen bedanken voor het vertrouwen en willen benadrukken dat wij ons volledig zullen inzetten om FC Weesp nog gezelliger en succesvoller te maken.

  Als (volledig) nieuw bestuur krijgen we momenteel met vele urgente en belangrijke zaken te maken, die wij zorgvuldig en snel willen behandelen. We willen iedereen vragen om begrip dat sommige zaken iets langer kunnen duren. Ook omdat (ook) wij vrijwilligers zijn die o.a. thuis en op het werk ook onze verantwoordelijkheden hebben. Er is nog veel te doen op verschillende gebieden, maar vele handen maken licht werk – dus we vragen iedereen de mouwen op te stroken en mee te helpen.

  Wij willen onszelf via deze weg graag voorstellen aan diegenen die ons nog niet (zo goed) kennen en iedereen informeren hoe we de komende tijd de dingen willen gaan organiseren. En mocht u ons persoonlijk willen spreken, dan zijn wij bereikbaar via bestuur@fcweesp.nl om een afspraak te maken. Hiernaast zullen wij ook iedere maandag en woensdag van 17.00-18.00 en in de weekenden zoveel mogelijk aanwezig zijn.

  Met vriendelijke groet,
  Bestuur FC Weesp

  De taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen het nieuwe bestuur zullen voorlopig op de volgende manier verdeeld worden:

  Ron Anches - Voorzitter

  Ron zal zich als nieuwe Voorzitter van FC Weesp inzetten om de vereniging verder te helpen ontwikkelen en voor verbinding te zorgen. Zonder verbinding is er geen vereniging, zonder verbinding staat er geen team op het veld, zonder verbinding is er geen FC Weesp voor ons allen.

  Ron zal ook Kantinezaken, Onderhoud & Beheer en Commerciële Zaken op zich nemen; uiteraard in nauwe samenwerking met alle mensen die zich al jaren inzetten om de kantine te managen, de velden en het materiaal te faciliteren, en om inkomsten voor de club te genereren.

  Vanaf 2017 heeft Ron zich binnen de vereniging bezig gehouden als enthousiaste trainer/coach bij de jongste jeugd, uiteraard met hulp van andere ouders. Eerst bij de Kabouters (Champions League), de JO8 en dit seizoen bij de JO9 waarin zijn zoon Ilai speelt. Hiernaast is hij onderdeel van de organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi.

  Ron is 41 jaar oud en al 18 jaar samen met zijn vrouw Adinda, waarvan 12 getrouwd. Zij zijn de ouders van Kimani (10 jaar) en Ilai (7 jaar). Zij zijn samen 10 jaar geleden in Weesp komen wonen. In het dagelijks leven werkt Ron full-time bij FedEx Express als Sales Manager en stuurt hij daar een team aan. Na ruim 15 jaar in de logistiek heeft hij genoeg ervaring om te weten dat samenwerken niet altijd “logisch” is voor een ieder. Zijn persoonlijke missie is om het vertrouwen binnen FC Weesp te stimuleren, conflicten de ruimte te geven maar gezamenlijk een oplossing te vinden, en op de velden ervoor zorgdragen dat onze pilaren - betrokkenheid en verbinding - staan als een huis. 

   

  Rutger ter Hoeven – Bestuurslid Algemene Zaken

  Rutger zal in de rol van Bestuurslid Algemene Zaken helpen om FC Weesp verder op te bouwen door beleid op te stellen en meer vrijwilligers te betrekken, die vanuit hun verschillende achtergronden de vereniging sterker kunnen maken.

  Zijn voornaamste taken zullen zijn: het ontwikkelen van verenigings- en vrijwilligersbeleid, het coördineren van vrijwilligerszaken en de jeugdcommissie, en het zorgdragen voor de interne & externe communicatie (i.s.m. Albert van Elst). Ad-interim zal Rutger ook de rol van Secretaris op zich nemen (i.s.m. William Recker) en fungeren als aanspreekpunt voor Tuchtzaken.

  De afgelopen vier jaar is Rutger met veel plezier als vrijwilliger binnen de vereniging actief geweest als coördinator en lid van de technische commissie voor de jongste jeugd (Onderbouw) en als trainer voor de Kabouters, JO8 en JO9, waar ook zijn zoon Christopher speelt. Hiernaast is hij actief binnen de organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi en andere sociale activiteiten voor de jeugd.

  Rutger is 43 jaar, woont sinds 2013 met zijn zoontje Christopher (8) in Leeuwenveld, Weesp, en werkt fulltime bij Interxion, waar hij verantwoordelijk is voor strategische partnerships wereldwijd. Rutger speelt al sinds zijn kindertijd voetbal, en oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van het land, heeft hij de verschillende regio-selecties doorlopen.

  Zijn persoonlijke doelstelling is om de positieve sfeer die de afgelopen jaren is gecreëerd in de Onderbouw van FC Weesp, waar ledenaantallen sterk groeien en steeds meer vrijwilligers actief worden, uit te bouwen naar de rest van de vereniging.

  Leo Timmermans – Bestuurslid Voetbalzaken

  Leo zal de rol van Bestuurslid Voetbalzaken (Jeugd) op zich nemen, met als voornaamste taak het technisch jeugdbeleid verder te ontwikkelen, i.s.m. Hoofd Opleidingen en de  Technische Commissie. Daarnaast zal Leo op diverse gebieden organisatorische ondersteuning  gaan bieden met als doel dat iedereen met (meer) plezier betrokken is bij FC Weesp.

  Ad-interim zal Leo ook de rollen van bestuurslid Voetbalzaken (Senioren) en Penningmeester op zich nemen.

  Leo is sinds 2010 actief bij FC Weesp, toen zijn oudste zoon lid werd. In de eerste jaren was hij betrokken bij de coördinatie van de onderlinge “Champions League” wedstrijden voor de jongste jeugd op zaterdagochtend. Van 2014 t/m 2018 was hij initiatiefnemer en stuwende kracht bij het Schoolvoetbaltoernooi, waar jaarlijks vele honderden kinderen aan meedoen. Ook heeft hij diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals het Oliebollentoernooi, het FIFA-toernooi en het Ouder-Kind-Toernooi. In de zomer van 2017 heeft Leo de Technische Commissie nieuw leven ingeblazen en is daar nu voorzitter van. Verder is hij leider van de JO17-1 en helpt ook op diverse andere gebieden mee bij FC Weesp.

  Leo is getrouwd met Monique, samen hebben zij twee zoons: Levi (2004) en Gianni (2007) die beide bij FC Weesp voetballen. Leo werkt sinds 1995 bij het NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Amsterdam. In het verleden is Leo voorzitter (en hardlooptrainer) geweest bij de Trim- en Trainingsgroep Weesp. In 2002 raakte hij betrokken bij de organisatie van de Vechtloop – die toen nog door The Victory georganiseerd werd – waarvan ruim vijf jaar als voorzitter van de in 2011 opgerichte stichting. Leo liep als klein jongetje vooral rond op de voetbalvelden van ADE en heeft daarna een aantal jaren bij Rapiditas gespeeld. Leo is dus bekend met alle oud-verenigingen waaruit FC Weesp is ontstaan en wil helpen aan de doorontwikkeling van FC Weesp om samen nieuwe geschiedenis te maken.