• Na 2 keer uitstel was 3 keer scheepsrecht en vond op woensdag 8 juli de Algemene Ledenvergadering plaats in onze kantine. De kantine was ingedeeld volgens de voorschriften en de aanwezigen konden op 1,5 meter van elkaar plaatsnemen toen de voorzitter de vergadering opende om19.30 uur.

  Er waren zo'n 60 leden naar deze vergadering gekomen, en ik loop al een paar jaar mee bij deze club, zelden heb ik een dergelijke opkomst meegemaakt.
   
  Voorzitter Ron Anches vertelde bij de afsluiting dat hij best wel zenuwachtig was voor deze vuurdoop, zelfs dat hij slecht geslapen had de avond ervoor, maar daar was absoluut geen reden voor, want alles liep op rolletjes.
  De nieuwe voordrachten voor de bestuursleden werden met algemene instemming begroet en zo werden de nieuwe bestuurders benoemd. Veel verklaringen, besluiten en voorstellen van het bestuur werden met instemming van de vergadering positief begroet. Kortom Ron kan weer rustig slapen.

  Vooral hoe we de toekomst bij FC Weesp tegemoet gaan. De aanwezigen werd het door de verklaringen van de meest verantwoordelijke bestuursleden goed duidelijk.
  Er waren weinig vragen, weinig kritische kantekeningen, eerder kwamen er complimenten van oud bestuursleden. 

  De oud bestuursleden Bart Horseling; Koos Kappert en Peter de Keyzer werden beloond met een bloemetje en bedankt voor hun correcte overdracht.

  Het bestuur van FC Weesp wordt gevormd door : 
  • Voorzitter Ron Anches: algemeen bestuur & accommodatiezaken
  • Secretaris Rutger ter Hoeven: algemeen bestuur en o.a. vrijwilligerszaken.
  • Penningmeester: Ger Oostermeijer.
  • Technische commissie en opleiding: Leo Timmermans
  • Seniorenvoetbalzaken: Sasja Fransen.
  • Jeugdvoetbal-sponsorzaken: Mathieu Oude Luttikhuis.
  • Vrouwen-Meisjesvoetbal en communicatie: Helen v.d. Weij
                                      

  Tijdens de vergadering werd tevens bekend gemaakt dat Pascal Heije tot hoofd technische zaken en opleidingen is benoemd.
   
  VAN DE LEDENVERGADERING ZIJN DIVERSE FOTO'S GEMAAKT
  DIE VINDT U IN ONS FC WEESP FOTOALBUM  
   
  Tijdens de vergadering werd Jan Detering,74 jaar lid en lid van het dagelijkse onderhoudsteam benoemd tot ERELID van FC Weesp