• Nieuwjaarsgroet van het nieuwe bestuur

  Graag willen wij via deze weg iedereen een sportief en succesvol 2020 wensen! Wij willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor de vereniging en jullie informeren over onze plannen voor het komend jaar.

  Voetbal is plezier en wij zullen ons inzetten om een positieve sfeer te creëren binnen de vereniging voor alle voetballende en niet-voetballende leden, maar ook voor alle vrijwilligers die er samen voor zorgen dat de vereniging blijft functioneren.

  Onze focus de komende tijd zal liggen op de volgende 3 zaken:

  1. Contact leggen met iedereen binnen de vereniging om een beter beeld te krijgen waar de prioriteiten op korte en langere termijn moeten liggen;
  2. Inzicht krijgen in de financiële situatie van de vereniging, zodat we de leden transparantie kunnen geven en duidelijke keuzes kunnen maken over inzet van middelen;
  3. Het vormen van een sterk en volledig bestuur dat tijdens de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV) voorgedragen kan worden en het activeren van commissies die in samenwerking met het bestuur de vereniging verder kunnen opbouwen.

  Via deze weg willen we iedereen die een rol wil spelen in de opbouw van de organisatie - in het bestuur, commissies, of in werkgroepen – contact op te nemen met het bestuur via bestuur@fcweesp.nl en aan te sluiten bij de denktank-sessie op maandag 13 januari .

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur FC Weesp