• Rooster van de verplichte kantinediensten voor spelende leden en ouders van jeugdleden.  

  Het voorlopige rooster van de eerste seizoenshelft tot en met december is gereed. 

  Via www.fcweesp.nl/kantinedienst  kunt u het rooster bekijken en zien wanneer u bent ingedeeld. 

  Hierbij merk ik op, dat niet iedereen tweemaal is ingedeeld voor een kantinedienst. 

  Door de regels van de regering met betrekking tot Corona zijn er minder personen per dienst nodig. 

  Maar mocht dit nodig zijn, dan kunt u uiteraard nog voor een tweede dienst worden opgeroepen.  

  Update: vanaf 1 oktober is de kantine tijdelijk gesloten vanwege de coronamaatregelen van de overheid.
  De diensten in deze periode komen te vervallen.

  Onderstaand volgt nogmaals de uitleg over het aantal personen die per dienst worden ingedeeld.  

  In tegenstelling tot andere seizoen worden er minder mensen per dienst ingedeeld: in principe naast de vaste medewerker per dienst 3 andere personen. 

  De bedoeling is, dat er twee medewerkers achter de bar staan, waarvan éen afrekent en de tweede de consumpties verstrekt.  

  In de keuken bestaat de bezetting uit één persoon en daarnaast is de 4e  persoon in de kantine aanwezig om ervoor te zorgen dat de tafels schoon gehouden worden en de  Coronaregels gehandhaafd blijven .  

  Voor de tweede seizoenshelft komt het keuzeformulier op de site beschikbaar in de maand december.  

  Heeft u vragen? Stuur dan een mail aan kantine@fcweesp.nl, dan probeer ik u zo snel mogelijk te antwoorden.  

  Namens de kantinecommissie 

  Rita van Gemert