• Bericht van het bestuur: hervatting trainingen voor 18+

   Beste leden,

  De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd vorige week weer kon gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we woensdagavond al te horen dat ook voetballers ouder dan 18 jaar vanaf maandag a.s. weer het veld op mogen. Dit uiteraard met daaraan een aantal voorwaarden verbonden. Zo zijn ook voor hen wedstrijden nog niet mogelijk, moet er met 1,5 meter afstand worden getraind en uiteraard moet men zich aan de coronaprotocollen houden.

  We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil voetballen, maar vragen om begrip dat maandag a.s. organisatorisch nog niet mogelijk is. De doelstelling is om maandag 18 mei van start te kunnen gaan.

  We wachten op dit moment nog op het akkoord van burgemeester en wethouders, moeten ervoor zorgen dat er een goed corona-protocol is opgesteld voor de senioren, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van onze vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden. 

  Deze week geeft onze trainers ook de mogelijkheid om een trainingsplan op te stellen om met 1,5 meter afstand te kunnen trainen. Op www.knvb.nl/samenvooruit staan onder meer de benodigde protocollen en voetbalvormen die gebruikt kunnen worden. Deze zijn nu nog gericht op de jeugd, maar worden de komende dagen aangepast.
  Een andere belangrijke datum die woensdagavond werd genoemd, is 1 september. Als het coronavirus onder controle blijft, kunnen dan de competities weer van start gaan. Ook kan men vanaf 1 september weer in de zaal voetballen. Voorzichtig kunnen we dus gaan vooruitkijken en plannen. 

  Op korte termijn komt de KNVB met een ‘routekaart’ voor het voetbal, waarop we alle data en fases richting 1 september zullen weergeven. Hierin worden dan ook de mogelijkheden voor de verenigingen voor in de zomer verwerkt. Want nu veel mensen voorlopig niet op vakantie gaan, biedt dat ook een kans. Door activiteiten te organiseren, kan men zich weer fit trainen richting het nieuwe seizoen terwijl FC Weesp nieuwe leden aan zich zou kunnen binden. Vooral voor onze jeugdleden zou dit een mooie uitkomst zijn tijdens de schoolvakantie.

  Verder wil ik nog meegeven dat jeugdtrainers nu ook bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus getest kunnen worden. Net als andere groepen kunnen zij na minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten naar de GGD worden doorverwezen door een arts. Kijk hier voor meer informatie.

  Tot slot, het kabinet gaf aan details nog verder te moeten uitwerken. Sommige zaken leken nog niet helemaal helder of zeker. Zoals wat men precies verstaat onder spelen zonder publiek (hoeveel mensen?), wanneer de kantine open kan, en of men gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Over deze onderwerpen staan wij in contact met de KNVB, zodat we alles hopelijk snel helemaal duidelijk hebben. Ook wij hebben dus nog niet op alle vragen antwoord, maar we houden jullie op de hoogte.

  We wensen jullie veel succes en plezier met het weer stap voor stap verder opstarten van het voetbal de komende tijd! Blijf vooral goed op elkaar letten en blijf gezond.

  Met vriendelijke groet,

  Rutger ter Hoeven
  Bestuurlid FC Weesp