• Denk mee met en over FC Weesp

    Het nieuwe bestuur nodigt alle leden en niet-leden die FC Weesp een warm hart toedragen uit voor een ‘denktank’ sessie. Wij willen deze sessie gebruiken om alle geledingen van de organisatie de kans te bieden directe input te geven over wat goed werkt, wat beter zou kunnen, en welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Hiernaast willen we kijken wie een actieve rol in zou willen spelen bij het opbouwen van de organisatie. Als onderdeel van het bestuur, een commissie, of tijdelijke werkgroep.

    FC Weesp is een vereniging voor en door vrijwilligers die bestaat uit een zeer diverse groep mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen, vaardigheden en expertises. Wij geloven dat we de vereniging kunnen versterken door meer mensen te betrekken en in staat te stellen een bijdrage te leveren op het gebied waar zij passie voor voelen en expertise in hebben.

    Als jij interesse hebt om mee te denken en doen, stuur dan een mailtje naar bestuur@fcweesp.nl en sluit aan bij de eerste sessie op maandag 13 januari om 20.00-21.30 bij FC Weesp.

    Met vriendelijke groet,

    Ron, Rutger en Leo - Bestuur FC Weesp