• Denktank bijeenkomst maandag 13 januari

  Aanwezigen

  Zie onderstaande deelnemerslijst.

  Verslag

  Om te beginnen wil het bestuur iedereen bedanken voor het bijwonen van de eerste sessie van de denktank. Dit geldt ook voor de mensen die ideeën hebben ingediend omdat zij niet aanwezig konden zijn.

  Het nieuwe bestuur gaf aan dat de doelstelling van deze eerste denktank-sessie was om te luisteren in plaats van te spreken. Om vanuit alle geledingen van de vereniging input te krijgen over de prioriteiten en om als vereniging teams samen te stellen die - op tijdelijke basis - verder na gaan denken hoe de prioriteiten vanuit de vereniging opgepakt zouden kunnen worden.

  Wij vinden het belangrijk om te benoemen dat de sfeer positief, constructief en ontspannen was, wat ons inziens een voorwaarde was om de denktank een succes te maken. Dank aan iedereen die aanwezig was!

  Met bijna 50 deelnemers was de denktank zeer goed bezocht, wat maar weer eens aangaf dat er ontzettend veel betrokken mensen zijn die FC Weesp een warm hart toedragen, die bereid zijn om een actieve rol te spelen om de vereniging nog gezelliger en succesvoller te maken.

  Door de grote opkomst werd gekozen om per tafel de belangrijkste prioriteiten op te schrijven en terug te koppelen aan de groep. Dit resulteerde in een indrukwekkend aantal verbeterpunten:

  Na een clustering van de verbeterpunten in een aantal prioriteiten geïdentificeerd waarmee we aan de slag willen. Deze prioriteiten kunnen onderscheiden worden in voetbalzaken en ondersteunende zaken. Hieronder staat een overzicht van de voornaamste thema’s die naar voren zijn gebracht.

  Voetbalzaken

  • Verenigingsbeleid, visie en missie
  • Visie op zaterdag en zondagvoetbal
  • Senioren- en jeugdbeleid (veld & zaal)
  • Speciale doelgroepenbeleid: vrouwen, ouderen, gehandicapten
  • Selectie- en teamindelingsbeleid
  • Verder verbeteren van de kwaliteit van de trainingen
  • Inclusief: ontwikkeling van trainers, beloning, zichtbaarheid/erkenning, faciliteren met toegang/materialen/kleding/etc.
  • Zorgdragen dat de bestaande vacatures worden ingevuld (met inachtneming van financiële mogelijkheden)
  • Scheidsrechterzaken

  Ondersteunende zaken

  • Financiële zaken:
   • Transparantie over de financiële situatie
   • De rol van de Stichting Chris Blüm die zorg draagt voor de continuïteit
   • De veranderende relatie met de gemeente (die zelf ook verandert van Weesp naar Amsterdam)
   • Aandacht voor sponsoren en sponsorzaken
   • Organisatie van contributiezaken
   • Duidelijke budgettering in lijn met het verenigingsbeleid
  • Sociale zaken & evenementen, gericht op het verhogen van de sfeer en het nog gezelliger maken van de vereniging, zodat leden lid blijven en nieuwe leden worden aangetrokken
  • Evenementen, inrichting clubgebouw en buitenterrein, aandacht voor leden
  • Vrijwilligerszaken: gericht op het werven en behouden van vrijwilligers, inclusief: transparantie over beloning, erkenning, faciliteren, gezelligheid
  • Kantinezaken: organisatie en bemensing, gastvrijheid vergroten voor bv. kinderen, rokers & niet-rokers
  • Veilig sportklimaat: gedragscodes, sanctiebeleid, VOG, veiligheid en tuchtzaken

  Na het vaststellen van de prioriteiten werd alle aanwezigen gevraagd om aan te geven in welke (tijdelijke) teams iedereen zou willen deelnemen om in een tweede denktank-sessie verder na te denken over de concrete acties die genomen moeten worden in ieder van deze aandachtsgebieden. Tot opluchting van het nieuwe bestuur :-) was er voor ieder thema voldoende animo om van start te gaan. Zie overzicht van teams van deelnemers per thema.

  Hierna werd de denktank-sessie afgesloten door de voorzitter en bleven vele mensen nog even een drankje drinken.

  Volgende denktank-sessie op maandag 27 januari

  Het plan is om met alle vrijwilligers die hun naam hebben opgegeven voor één (of meerdere) van de teams om - per thema - in kleinere groepen verder te werken aan een concreet plan. De volgende denktank-sessie zal plaatsvinden op maandag 27 januari van 20.00-22.00 in de kantine.

  Voor alle leden en niet-leden die niet aanwezig konden zijn en aan zouden willen sluiten bij één (of meerdere) van de werkgroepen; je kan uiteraard nog aansluiten. Als je interesse hebt, stuur dan een e-mail naar bestuur@fcweesp.nl of zorg dat je er bij bent bij de volgende sessie.

  Speciale dank gaat uit naar de volgende mensen voor hun steun tijdens de avond: Hennie en Rita voor de kantine, Masja voor het spontaan notuleren van de kernpunten, Bert en Marlene voor het spontaan meewerken aan het structureren van de input.

  Aanvullingen aan dit verslag zijn van harte welkom, in het geval dat wij iets hebben gemist.

  Nogmaals dank aan iedereen die aanwezig was!

  Bestuur FC Weesp

  Ron Anches, Rutger ter Hoeven, Leo Timmermans

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Aanwezigen op 13 januari 2020

  Op alfabetische volgorde voornaam:

  Albert van Elst, Arie van Overeem, Arno Copier, Barry Bonsen, Bart Hazenberg, Berend Braaksma, Bert Vries, Dennis Verrijzer, Dirk de Keyzer, Erika de Keyzer, Esther Reukers, Ger Oostermeijer, Gerda de Weerdt, Hans Beukeboom, Hans Douma, Hans Peijs, Herman van den Bosch, Jan Fransen, Jan Veldhuizen, Jelter Jaarsma, John Michielsen, Laura Koopmans, Leo Timmermans, Linda Karssen, Madelijn de Kleine, Masja Dijkmans, Mathieu Oude Luttikhuis, Micha Bogaard, Moniek vd Loo, Nol van Wees, Oscar Phielix, Pascal Heije, Peter de Keyzer, Remon Jonker, Rita van Gemert, Rogier Lok, Ron Anches, Ron Dijkstra, Ronald Willemsen, Rutger ter Hoeven, Sandra Fransen, Willem de Vink, Willem Lok, William Recker.