• FC Weesp - Verslag Denktank 27 januari 2020

  Om te beginnen wil het bestuur wederom iedereen bedanken die tijd heeft gemaakt om deze tweede denktank-sessie bij te wonen, maar ook iedereen die ideeën heeft ingediend maar niet aanwezig kon zijn.  

  Het bestuur gaf - zoals gevraagd tijdens de eerste sessie - in een korte introductie aan wat de visie en kernwaarden van het nieuwe bestuur zijn, gevolgd door een uitleg van de doelstellingen van de tweede sessie. De belangrijkste doelstelling van de sessie was om tijdelijke werkgroepen te vormen die de verschillende prioriteiten die uit de eerste sessie gekomen waren verder uit te werken. De werkgroepen zullen ondersteund worden door een procesbegeleider van de KNVB. 

  Wij vinden het belangrijk om te benoemen dat de sfeer wederom positief, constructief en ontspannen was, en met ongeveer 30 deelnemers was de denktank wederom goed bezocht. 

  Tijdens de sessie zijn de volgende 3 werkgroepen gevormd, waarna ieder van de teams de eerste stappen heeft genomen in het definiëren van de stappen die in de komende tijd genomen moeten worden: 

   

  Werkgroep

  Prioriteiten

  Deelnemers

  Beleidszaken

  Verenigingsbeleid

  Rutger ter Hoeven, Hans Douma, Ger Oostermeijer, Faiçal Karim, Sandra Fransen, William Recker, Jan Fransen (afwezig: Madelijn de Kleine, Nancy Dekens, Laura Koopmans, Oscar Phielix)

  Gedragsbeleid (veilig sportklimaat)

  Kader/vrijwilligersbeleid

  Voetbalzaken

  Senioren

  Leo Timmermans, John Michielsen, Arie van Overeem, Arno Copier, Esther Reukers,  Bart Hazenberg, Jan Veldhuizen, Jelter Jaarsma, Hans Peijs, Remon Jonker, Rogier Lok, Willem de Vink, Justin Fokkens, Kevin de Waart, Jan Schouten

  Jeugd

  Sociale zaken

  Gezelligheid

  Ron Anches, Albert van Elst, Erika de Keyzer, Marcelle Bok, Wilma Fransen, Nol van Wees, Rita van Gemert

  Kantinezaken

  Beheer & faciliteiten

   

  Hierbij willen we benadrukken dat financiële zaken en sponsorzaken door andere werkgroepen opgepakt worden, maar niet zijn besproken tijdens de denktank-sessie.

   

  Ieder van de 3 teams hebben vervolgens in met een kleine groep de prioriteiten gedefinieerd waar zij de komende tijd stappen in zullen zetten. Hierbij zullen de teams gebruik maken van bestaande zaken die goed werken, maar zal ook gekeken worden naar mogelijke verbeteringen.   De prioriteiten die de teams zullen oppakken zijn vervolgens teruggekoppeld aan de groep:

   

  Beleidszaken

  Voetbalzaken

  Sociale zaken

  1. Opstellen verenigingsbeleid (missie, visie, kernwaarden)

  1. Behouden, werven en opleiden van goede (gediplomeerde) trainers/coaches

  1. Creëren van een vereniging en clubhuis dat senioren, jeugd, en niet-spelende vrijwilligers aanspreekt

  2. Opstellen gedragsbeleid, incl. gedragsregels, tuchtzaken, VOG, etc.

  2. Verzorgen van  goede, uitdagende trainingen (o.b.v. trainingsprogramma)

  2. Door aansluitende wedstrijdtijden meer sfeer (en daardoor meer omzet) in onze kantine

  3. Opstellen kaderbeleid, incl. organogram, functie- beschrijvingen, beloningsmatrix, etc.

  3. Goed in beeld krijgen en houden van alle spelers

  3. Oefenwedstrijden op vrijdagavond inplannen

   

  4. Definiëren en beschrijven van de gewenste speelwijze

  4. Meer evenementen en (internationale) toernooitjes voor de jeugd organiseren

   

  Hierna werd de sessie afgesloten door de voorzitter en bleven vele mensen nog even een drankje drinken. 

  Volgende denktank-sessie

  Het plan is om met alle vrijwilligers die hun naam hebben opgegeven voor één (of meerdere) van de teams om - per thema - in kleinere groepen verder te werken aan een concreet plan.

  Voor alle leden en niet-leden die niet aanwezig konden zijn en aan zouden willen sluiten bij één (of meerdere) van de werkgroepen; je kan uiteraard nog aansluiten. Als je interesse hebt, stuur dan een e-mail naar bestuur@fcweesp.nl of zorg dat je er bij bent bij de volgende sessie. 

  Aanvullingen aan dit verslag zijn van harte welkom, in het geval dat wij iets hebben gemist. 

  Nogmaals dank aan iedereen die aanwezig was! 

  Ron Anches, Rutger ter Hoeven, Leo Timmermans

  Bestuur FC Weesp