• In de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2021 zijn de contributietarieven voor het nieuwe seizoen 2021-2022 vastgesteld. Alle tarieven zijn gelijk gebleven aan de tarieven van het huidige seizoen 2020-2021. LEES MEER.