• Maandag 27 september vond een bijeenkomst plaats waar alle trainers van FC Weesp, van Kabouters tot het eerste elftal, waren uitgenodigd. Doelstelling van de meeting was om bij aanvang van het nieuwe seizoen een gezamenlijke visie op de manier van voetballen van FC Weesp te ontwikkelen, aan de hand van 9 spelprincipes (zie hieronder). 
   
  De bijeenkomst was georganiseerd door Pascal Heije (Hoofd Opleidingen) en Dick-Jan Ente (Hoofdtrainer FC Weesp) als eerste van een regelmatig overleg tussen de trainers van FC Weesp om over voetbal te praten, een gezamenlijke visie op de spelprincipes van FC Weesp te ontwikkelen, en van elkaar te leren. Met ongeveer 15 trainers vanuit de Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw waren alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd en is de aftrap genomen. 
   
  Pascal zal vervolgbijeenkomsten organiseren per leeftijdsgroep in overleg met de Technisch Jeugdcoördinatoren en Hoofdtrainers (Onderbouw, Middenbouw, Bovenbouw), zodat we een beeld kunnen gaan vormen hoe we onze spelprincipes kunnen trainen bij de Kabouters, de JO10, de JO14 of de selectie. Uiteraard is de invulling per leeftijd verschillend, maar door een rode lijn te creëren worden meer van onze spelprincipes herkenbaar voor onze (jeugd)spelers, waardoor de kwaliteit van het voetbal verder verhoogd kan worden en trainers uit de hogere leeftijdsgroepen kunnen bouwen op de basis die gelegd wordt in de Onderbouw en Middenbouw.
   
  Onze trainers zijn de belangrijkste bouwstenen om onze spelprincipes in praktijk te brengen op het veld. We willen dus geen lange beleidsstukken produceren, maar al onze trainers in staat stellen om input te leveren en mee te denken hoe we met z'n allen invulling kunnen geven aan het technisch jeugdbeleid van FC Weesp tijdens iedere training en wedstrijd. Dit is ook waarom wij investeren in het opleiden van onze trainers. Intern door Pascal, maar ook in samenwerking met de KNVB en Ajax, waar we gebruik kunnen maken van de voetbalkennis van deze organisaties. Dit najaar zullen 5 Onderbouw trainers mee gaan doen met een opleiding bij Ajax, en in de winter zullen 14 Onderbouw trainers beginnen met hun KNVB Pupillentrainer opleiding.
   
  Wij willen alle trainers vragen om aan te sluiten bij de volgende bijeenkomst en mee te denken over het in de praktijk brengen van de voetbalvisie van FC Weesp.
   
  Met sportieve groet,
   
  Pascal Heije - Hoofd Opleidingen
  Dick-Jan Ente - Hoofdtrainer 
  Rutger ter Hoeven - Bestuurslid