• Op de Ledenvergadering van 15 juni 2022 is het nieuwe contributiebeleid vastgesteld. In seizoen 2022-2023 zal de contributie een andere vorm hebben dan we gewend zijn. Buiten het feit dat de contributies opnieuw zijn opgebouwd, is er ook de mogelijkheid om te kiezen uit 3 varianten (A,B en C).

  Klik hier voor meer uitleg over de nieuwe opzet.

  1. Gratis lidmaatschap - voor spelers en ouders van jeugdleden die structureel tenminste 4 uur per week vrijwilligerswerk doen gedurende het volledige seizoen. Dit is overigens geldig voor 1 maal contributie.
  2. Standaard lidmaatschap - spelers en ouders dienen 10 uur verenigingsdiensten te verrichten per seizoen, naast een contributie die vergelijkbaar is met eerdere jaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantinedienst, teamleider e.d.
  3. Lidmaatschap met afkopen - voor spelers en ouders die hun verenigingsdiensten liever afkopen en alleen contributie willen betalen (dit lidmaatschap kost 2x het standaard tarief).

  Los van welke variant men kiest, blijft het noodzakelijk dat spelers/ouders de gebruikelijk teamtaken blijven vervullen (de wastas, vervoer naar uitwedstrijden, een keer fluiten of vlaggen e.d.).

  Alle spelende leden en alle ouders van jeugdleden wordt verzocht voor 1 augustus een keuze te maken voor de contributie die men voorstaat. Dit kan VIA DEZE LINK. Wie geen keuze bekend maakt, valt automatisch in het hoogste tarief.