• Zoals jullie wellicht hebben kunnen lezen in het Weespernieuws van afgelopen week, hebben wij helaas ook dit jaar weer te maken met de nodige tuchtzaken. Dit zijn situaties waarbij kinderen en/of ouders aangesproken dienen te worden op hun gedrag op of naast de velden van FC Weesp.
   
  Afgelopen seizoen heeft het FC Weesp meer dan 200 uur gekost om dit soort zaken in goede banen te leiden. Uren die we ook in hadden kunnen zetten in bijv. het binnenhalen van sponsoren, leuke activiteiten organiseren of andere positieve zaken.
   
  We zijn nu 6 weken bezig in de huidige competitie, en nu al beginnen we tegen de grenzen aan te lopen wat wij als FC Weesp aankunnen wat betreft het aantal incidenten waar spelers en ouders aangesproken moeten worden op hun gedrag. Voor de duidelijkheid, spelers en ouders van tegenstanders, maar zeker ook spelers en ouders van FC Weesp. Dit is niets iets wat wij graag doen.
   
  Maar het belangrijkste is dat vrijwilligers cruciaal zijn voor het functioneren van onze vereniging. En er zijn vrijwilligers die door de frequentie en ernst van de incidenten inmiddels twijfels hebben over hun inzet voor FC Weesp. En zonder vrijwilligers kunnen we FC Weesp niet draaiende houden.
   
  Nu hebben wij bij FC Weesp al enige tijd geleden gedragsregels ingesteld. We willen iedereen vragen deze door te lezen, zich hieraan te houden, en andere mensen aan te spreken zich aan onze gedragsregels te houden. Simpelweg omdat we het voor spelers, vrijwilligers, bezoekers en de scheidsrechters leuk willen houden op en langs de velden.
   
  Hiernaast willen we jullie informeren dat we strakker gaan handhaven op deze gedragsregels.  Dus eenieder die zich hier niet aan houdt, gaat aangesproken worden en consequenties ervaren. We zullen als bestuur eerder spelers of ouders schorsen bij gedrag dat niet bij FC Weesp hoort. We doen dit zeker niet lichtzinnig, maar wij vinden dat de grens bereikt is. 
   
  Wil je helpen bij de handhaving van de gedragsregels, of wil je situaties melden, neem dan contact op met bestuur@fcweesp.nl. 
   
  Met sportieve groet,
   
  Bestuur FC Weesp