• Woensdag 18 januari vond de speciale ALV plaats die op verzoek van het bestuur was uitgeschreven om te stemmen over de gewijzigde verenigingsstatuten en huishoudelijk reglement (HHR). De voorgestelde wijzigingen waren door het bestuur al inhoudelijk toegelicht tijdens de reguliere ALV van 16 december jl.

  Aanleiding voor de statutenwijziging was het verbreden van de statutaire doelstelling van FC Weesp tot sociaal-maatschappelijke organisatie die zich ten doel stelt om voor verbinding te zorgen door voetbal, maar ook door andere maatschappelijke activiteiten.
  Hiernaast zijn de statuten die in 2003 waren opgesteld aangepast naar de KNVB-standaard van 2022, is het vervangend stemrecht van ouders van leden vastgelegd, zijn de vereisten vanuit de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) afgedekt en is het taalgebruik meer inclusief dan voorheen.

  De aanwezige leden hebben unaniem voor de wijzigingen gestemd, waardoor de gewijzigde statuten en het Huishoudelijk Reglement nu goedgekeurd zijn door de leden van FC Weesp. Binnenkort zullen de statuten officieel bekrachtigd worden door een notariële akte.

  Het bestuur is verheugd dat de leden van FC Weesp onze doelstelling om verbinding tussen Weespers te versterken ondersteunen. Wij zullen hier al in 2023 stappen in ondernemen door het creëren van een buurthuisfunctie en het - in samenwerking met gemeente, Versa Welzijn, en andere sociaal-maatschappelijke organisaties zoals BuurtBuik - organiseren van activiteiten voor ondermeer kinderen, jeugd, ouderen en nieuwe Weespers.
  Mocht je interesse hebben om de sociale functie van FC Weesp te ondersteunen, meld je dan aub aan via bestuur@fcweesp.nl.

  Met sportieve groet, Het Bestuur

  Link naar de nieuwe documenten: Statuten en reglementen - FC Weesp