• VOG voor veiligheid jeugd

  VOG-beleid FC Weesp

  FC Weesp wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom in het verleden al besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben. Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC NSF gestimuleerd.
   
  Wat is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat FC Weesp alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met jongere personen ("belast met de zorg voor minderjarigen"). U krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
  Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/
   
  Aanvragen (gratis) VOG
  De aanvraag wordt door ons, als bestuur begeleid. Dit neemt u als vrijwilliger een hoop werk uit handen. En de aanvraag is op deze wijze voor u gratis.
  Via de Technische Commissie en de jeugdcoördinatoren ontvangen wij elk seizoen de relevante gegevens van de mensen die met de jeugd werken: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres.
  Procedure:
  FC Weesp nodigt de vrijwilliger uit om de VOG aan te vragen. Hij/zij ontvangt dan per mail een "Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag" van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  In dit verzoek staat de link naar de formele VOG-aanvraag en de rest wijst zich vanzelf.
  Belangrijk:
  Hierbij is het noodzakelijk dat je een DigiD hebt. Een DigiD kan u aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen
  Na ontvangst van de VOG deze inleveren
  Na invullen van de gevraagde gegevens duurt het ongeveer 2 weken voordat u de VOG per post krijgt toegestuurd. U kunt uw VOG inleveren bij FC Weesp, ter attentie van het bestuur. Dit kan in de bestuursbrievenbus in de kantine.
   
  Geldigheid VOG
  Er is geen vastgestelde geldigheidstermijn voor een VOG. Bij FC Weesp zullen wij onze vrijwilligers elke 5 jaar vragen om een recente VOG.
   
  Heeft u al een VOG?
  Het kan zijn dat u al in het bezit bent van een VOG op de screeningspunten 84 (belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (belast met de zorg voor hulpbehoevende personen). Is deze niet ouder dan twee jaar, dan is deze voor FC Weesp ook bruikbaar en kunt u ons deze VOG sturen.
   
  Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
  Het is simpel: FC Weesp zal hier strikt mee omgaan. Iedereen die vrijwilligerswerk doet of werkzaam is bij FC Weesp jeugd, heeft een VOG nodig. Wilt u deze niet aanvragen of krijgt u deze niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt uw betrokkenheid bij FC Weesp per direct. Als een VOG niet wordt afgegeven betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Justis geeft een VOG alleen niet af als er een veroordeling is geweest gebaseerd is op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de Justis, dan wordt u alleen zelf daarover geïnformeerd.
   
  Gedragsregels FC Weesp
  We hebben ook een gedragscode opgesteld, die samenhangt met de invoering van de VOG. In de gedragscode staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden.
  Van belang is dan ook dat:
  • de vrijwilliger kennis neemt van de gedragscode; u kunt deze hier downloaden;
  • de vrijwilliger zich conformeert aan de gedragscode door deze te ondertekenen en ook dit formulier in te leveren, tezamen met de VOG.
   
  Meer weten?
  Voor verdere vragen en/of opmerkingen omtrent de procedure van het aanvragen van een VOG kunt u contact opnemen met: