• Leuk dat je lid wilt worden van FC Weesp. Onze vereniging wordt gerund door vrijwilligers en is geen bedrijf zoals een sportschool. Een vereniging kan alleen bestaan als alle functies en activiteiten binnen de club door de leden worden opgepakt. Het is niet alleen nuttig maar het is ook hartstikke leuk om met elkaar de vereniging verder te helpen. Bij FC Weesp geldt dat ieder lid zijn/haar steentje moet bijdragen.

  AANMELDINGSPROCEDURE
  De aanmeldingsprocedure bij FC Weesp kent vier stappen:

  1. Aanmelden als aspirant-lid en gratis proeftrainen
  Je kunt je als aspirant-lid aanmelden via onderstaande button.
  Je krijgt vervolgens van FC Weesp een e-mail waarin staat bij welk team je kunt komen proeftrainen en tot welke datum.
  Behalve individuele aanmelding is ook aanmelding als team mogelijk. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

  Aanmeldingsformulier: klik hier!

 • 2. Beslissing: wel/niet lid worden
  Aan het einde van de proefperiode beslissen ouders/speler of het aspirant-lid definitief lid van FC Weesp wil worden. De gegevens van degenen die geen lid willen worden, verwijderen wij uit onze administratie.

  Als je lid wil worden krijg je te horen of je direct in een team kan worden geplaatst. Als er nog geen plek is binnen de bestaande teams, dan plaatsen we je op een wachtlijst. Je kunt dan meestal al wel meetrainen. Nieuwe leden die alleen nog maar kunnen trainen, betalen een lager contributietarief.

  3. Ingang definitief lidmaatschap
  Zodra het aspirant-lid als definitief lid is ingeschreven in onze ledenadministratie, wordt deze ook contributie-plichtig. 

  4. Introductiebijeenkomst
  Voor nieuwe jeugdleden is het bijwonen van een introductiebijeenkomst verplicht. Nadat je lid bent geworden, word je uitgenodigd voor de eerstvolgende Introductiebijeenkomst voor nieuwe leden. Als je jonger bent dan 16 jaar dan moeten je ouders/verzorgers meekomen naar deze bijeenkomst. Tijdens de Introductiebijeenkomst vertellen wij meer over de vereniging FC Weesp, over je rechten en plichten en welke vrijwilligersactiviteiten we van onze leden verwachten.
  Nieuwe senioren krijgen een mondelinge of schriftelijke introductie.

  OVERSCHRIJVING
  Als je de laatste drie jaar voor een andere vereniging hebt gespeeld, is overschrijving nodig. Als er financiële problemen met je oude club zijn, dan kan je oude club de overgang naar FC Weesp blokkeren totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
  Let op:
  voor spelers in de zgn. categorie A (selectieteams e.d.) geldt 15 juni als fatale datum: daarna is geen overschrijving meer mogelijk. Als in jouw geval overschrijving nodig is en als je aanmelding kort voor 15 juni plaatsvindt, neem dan zelf telefonisch contact op met je contactpersoon bij FC Weesp of met de ledenadministratie.

  CONTRIBUTIE
  Klik HIER voor informatie over onze contributietarieven en de wijze van innen.

  FINANCIËLE STEUN VOOR OUDERS MET EEN KLEINE BEURS
  Voor ouders met een kleine beurs is financiële ondersteuning mogelijk.
  Lees HIER meer over het Jeugdfonds en de Stadspas.

  OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
  Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
  Opzeggingen dienen uiterlijk op 31 mei binnen te zijn bij FC Weesp.
  Bij tussentijds (tijdens het seizoen) opzeggen is de volledige seizoenscontributie verschuldigd, tenzij het bestuur coulance toepast.
  Je kunt opzegging per e-mail of per brief. Je kunt de opzegging richten aan:
  - Per e-mail: ledenadministratie@fcweesp.nl
  - Per brief: FC Weesp, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 110, 1380 AC Weesp.

  Voor vragen of meer informatie:
  ledenadministratie@fcweesp.nl