• Leuk dat je lid wilt worden van FC Weesp. Onze vereniging wordt gerund door vrijwilligers en is geen bedrijf zoals een sportschool. Een vereniging kan alleen bestaan als alle functies en activiteiten binnen de club door de leden worden opgepakt. Het is niet alleen nuttig maar het is ook hartstikke leuk om met elkaar de vereniging verder te helpen. Bij FC Weesp geldt dat ieder lid zijn/haar steentje moet bijdragen.

  AANMELDINGSPROCEDURE
  De aanmeldingsprocedure bij FC Weesp kent vier stappen. Voor senioren worden meestal meerdere stappen samengenomen:

  1. Aanmelden als aspirant-lid en gratis proeftrainen
  Je kunt je als aspirant-lid aanmelden via onderstaande button.
  Je krijgt vervolgens van FC Weesp een e-mail waarin staat bij welk team je kunt komen proeftrainen en tot welke datum.
  Behalve individuele aanmelding is ook aanmelding als team mogelijk. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.

  Aparte planning proeftrainingen voor kinderen geboren in 2017 of later
  Vanwege de grote toestroom hebben we de planning van de proeftrainingen voor Mini’s en Kabouters gestroomlijnd.
  Voor de mini’s (geboren 2017) en kabouters (geboren 2018/2019) werken we dit seizoen met een vijftal periodes waarin proeftrainingen kunnen worden gevolgd. Meld je dus op tijd aan om aan één van de series proeftrainingen mee te kunnen doen. De proeftrainingen zijn altijd op woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur.
  De vijf periodes zijn:

  • 1, 8 en 15 november (additioneel 22 november)
  • 17, 24 en 31 januari (additioneel 7 februari)
  • 28 februari, 6 en 13 maart (additioneel 20 maart)
  • 8, 15 en 22 mei (additioneel 29 mei)

  Aanmelding en proeftraining zijn gratis. Alle gegevens worden vernietigd bij niet lid worden.

  Tijdelijk wachtlijst voor nieuwe leden die geboren zijn in 2017

  Momenteel is er sterke groei bij de jongste jeugd.  Met name de toename van het aantal aspirant-leden uit 2017 (de Mini’s) is zo groot dat we tijdelijk een wachtlijst moeten invoeren. We komen gewoon ruimte en vooral vrijwilligers te kort.
  Nieuwe leden uit 2017 kunnen zich wel aanmelden, maar ze komen eerst op de wachtlijst.
  Voor nieuwe leden uit 2018 en 2019 is er nog geen wachtlijst.

  Aanmeldingsformulier: klik hier!

 • 2. Beslissing: wel/niet lid worden
  Aan het einde van de proefperiode beslissen ouders/speler of het aspirant-lid definitief lid van FC Weesp wil worden. De gegevens van degenen die geen lid willen worden, verwijderen wij uit onze administratie.

  Als je lid wil worden krijg je te horen of je direct in een team kan worden geplaatst. Als er nog geen plek is binnen de bestaande teams, dan plaatsen we je op een wachtlijst. Je kunt dan meestal al wel meetrainen. Nieuwe leden die alleen nog maar kunnen trainen, betalen een lager contributietarief.

  3. Ingang definitief lidmaatschap
  Zodra het aspirant-lid als definitief lid is ingeschreven in onze ledenadministratie, wordt deze ook contributie-plichtig. 
  Indien een aspirant-lid niet defnitief lid wordt, worden alle aanmeldingsgegevens vernietigd.

  4. Introductiebijeenkomst
  Voor nieuwe jeugdleden is het bijwonen van een introductiebijeenkomst verplicht. Nadat je lid bent geworden, word je uitgenodigd voor de eerstvolgende Introductiebijeenkomst voor nieuwe leden. Als je jonger bent dan 16 jaar dan moeten je ouders/verzorgers meekomen naar deze bijeenkomst. Tijdens de Introductiebijeenkomst vertellen wij meer over de vereniging FC Weesp, over je rechten en plichten en welke vrijwilligersactiviteiten we van onze leden verwachten.
  Nieuwe senioren krijgen een mondelinge of schriftelijke introductie.

  OVERSCHRIJVING
  Als je de laatste drie jaar voor een andere vereniging hebt gespeeld, is overschrijving nodig. Als er financiële problemen met je oude club zijn, dan kan je oude club de overgang naar FC Weesp blokkeren totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
  Let op:
  voor spelers in de zgn. categorie A (selectieteams e.d.) geldt 15 juni als fatale datum: daarna is geen overschrijving meer mogelijk. Als in jouw geval overschrijving nodig is en als je aanmelding kort voor 15 juni plaatsvindt, neem dan zelf telefonisch contact op met je contactpersoon bij FC Weesp of met de ledenadministratie.

  Voor vragen of meer informatie:

  ledenadministratie@fcweesp.nl