• Iedereen van 4 t/m 65+ jaar kan bij FC Weesp komen voetballen

  Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging en proeftrainingen wilt doen!

  Eerst iets over onze vereniging: een vereniging wordt gerund door vrijwilligers en is geen bedrijf zoals een sportschool. Een vereniging kan alleen bestaan als alle functies en activiteiten binnen de club door de leden worden opgepakt. Het is niet alleen nuttig maar het is ook hartstikke leuk om met elkaar de vereniging verder te helpen. Bij FC Weesp geldt dat ieder lid zijn/haar steentje moet bijdragen.

  Gefaseerde aanmeldingsprocedure.

  Wanneer je je aanmeldt, gaat het lidmaatschap nog niet automatisch in. Het aanmeldproces bij FC Weesp kent verschillende stappen:

  1. Aanmelden als aspirant-lid en proeftrainen
  2. Beslissing wel/niet lid worden
  3. Ingang lidmaatschap
  4. Bijwonen Introductiebijeenkomst (verplicht voor jeugdleden)

  1 - Aanmelden als aspirant-lid en gratis proeftrainen

  Omdat je natuurlijk eerst wilt kijken of je voetbal wel leuk vindt en je wilt weten of de club bij je past, mag je eerst een paar keer gratis meetrainen. Daarna moet je beslissen of je defintief lid wilt worden. Je kunt je als aspirant-lid aanmelden via dit formulier:

  ----------------------------------------------------------------

  => DIGITAAL AANMELDINGSFORMULIER  

        (https://www.fcweesp.nl/club_aanmelden/)

  ----------------------------------------------------------------
  Je krijgt vervolgens van FC Weesp een e-mail waarin staat bij welk team je kunt komen proeftrainen en tot welke datum. Aan het eind van de periode van de gratis training bepaal je zelf of je door wilt gaan. Wil je doorgaan, dan maken we je na de introductiebijeenkomst lid. Zo niet, dan melden we je zonder verdere verplichtingen af.

  2 - Beslissing: wel/niet lid worden

  De ouders en/of speler beslissen op basis van de proeftrainingen of het aspirant-lid definitief lid van FC Weesp wil worden. De gegevens van degenen die geen lid willen worden, verwijderen wij uit onze administratie.

  3 - Ingang definitief lidmaatschap

  Zodra het aspirant-lid als definitief lid is ingeschreven in onze ledenadministratie, wordt deze ook contributie-plichtig.
  Je krijgt dan te horen of je in een team kan worden geplaatst. Als er nog geen plek is binnen de bestaande teams en/of er onvoldoende aanmeldingen zijn om een nieuw team te formeren dan plaatsen we je op een wachtlijst. Je kunt dan meestal al wel meetrainen. Nieuwe leden die langere tijd (zeg 2-3 maanden) alleen maar kunnen trainen, betalen over die periode een lager contributietarief.

  4 - Introductiebijeenkomst

  Voor nieuwe jeugdleden is het bijwonen van een introductiebijeenkomst verplicht.  Nadat je lid bent geworden, word je uitgenodigd voor de eerstvolgende Introductiebijeenkomst voor nieuwe leden. Als je jonger bent dan 16 jaar dan moeten je ouders/verzorgers meekomen naar deze bijeenkomst. Tijdens de Introductiebijeenkomst vertellen wij meer over de vereniging FC Weesp, over je rechten en plichten en welke vrijwilligersactiviteiten we van onze leden verwachten. 

  Senioren krijgen meestal een mondelinge of schriftelijke introductie.

   

  Bijzondere omstandigheden

  Verplichte overschrijving als je van een andere club komt

  Als je de laatste drie jaar voor een andere vereniging hebt gespeeld, is overschrijving nodig. Als er financiële problemen met je oude club zijn, dan kan je oude club de overgang naar FC Weesp blokkeren totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
  Let op: voor spelers in de zgn. categorie A (selectieteams e.d.) geldt 15 juni als fatale datum: daarna is geen overschrijving meer mogelijk. Als in jouw geval overschrijving nodig is en als je aanmelding kort voor 15 juni plaatsvindt, neem dan zelf even telefonisch contact op met je contactpersoon bij FC Weesp of met de ledenadministratie.

  Contributie

  Gebruik deze LINK NAAR INFORMATIE OVER DE CONTRIBUTIE om alle tarieven en afspraken over de contributie te lezen.

  Voor ouders met een kleine beurs is financiële ondersteuning mogelijk
  (lees HIER meer).

  Opzeggen lidmaatschap: uiterlijk 31 mei!

  • Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar.
  • Opzeggingen dienen uiterlijk op 31 mei binnen te zijn bij FC Weesp.
  • Bij tussentijds (tijdens het seizoen) opzeggen is de volledige seizoenscontributie verschuldigd, tenzij het bestuur coulance toepast.
  • Je kunt opzegging per e-mail of per brief. Bij e-mail is de opzegging alleen geldig als een bevestigingse-mail van FC Weesp is ontvangen.

  Je kunt de opzegging richten aan:

  Per e-mail: ledenadministratie@fcweesp.nl
  Per brief: FC Weesp, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 110, 1380 AC Weesp.

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met: ledenadministratie@fcweesp.nl