• Sociale Veiligheid

  Sporten bij FC Weesp moet veilig zijn. Iedereen respecteert elkaar en elkaars grenzen. Om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan hanteert FC Weesp beleidsmaatregelen op het gebied van sociale veiligheid, en beschikt FC Weesp over een vertrouwenscontactpersoon. We vragen alle vaste trainers, vrijwilligers, staf en bestuursleden die werken met minderjarigen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overhandigen, en de Gedragscode Sociale Veiligheid (GSV) Sociale Veiligheid van het NOC*NSF te tekenen. Vanaf komend seizoen (2022/23) stellen we een geldige VOG en ondertekende GSV verplicht. 

  1) Vertrouwenscontactpersoon

  De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier anoniem met iemand over wil praten. Voor FC Weesp is dit Sandra Vrijenhoek (06-11006150, vertrouwenscontactpersoon@fcweesp.nl). 

  2) Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

  Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een taak of functie. FC Weesp laat primair het “belast zijn met de zorg voor minderjarigen” toetsen. Er wordt dus niet gekeken of iemand bijvoorbeeld een geschil met de belastingdienst heeft, maar bewust getoetst met het oog op de veiligheid van onze jonge leden. Verantwoordelijke personen binnen de club, zoals trainers en andere medewerkers, moeten van onbesproken gedrag zijn. Met een VOG krijgen we een extra bevestiging dat er ook in het verleden geen aanleiding is hieraan te twijfelen. De geldigheid van de VOG is voor FC Weesp vastgesteld op maximaal 5 jaar. 

  3) Gedragscode Sociale Veiligheid (GSV)

  De Gedragscode Sociale Veiligheid bevat 13 gedragsregels, welke zijn afgeleid van de gedragscode van NOC*NSF.

  Voor wie geldt de VOG / GSV verplichting? 

  Vrijwilligers en medewerkers die werken met minderjarigen: vaste trainers, coaches, teamleiders, leeftijdscoördinatoren, bestuursleden, vaste kantine-medewerkers en leden van de (technische) jeugdcommissies.  

  Maatregelen

  Indien een vrijwilliger of medewerker niet binnen de redelijke termijn van 6 weken na het indienen van de aanvraag de VOG en GSV heeft ingeleverd, dan zal de VOG-coördinator het bestuur hierover informeren. Het bestuur zal de vrijwilliger vragen de VOG en GSV alsnog binnen een week ter beschikking van de VOG-coördinator te stellen. Indien dit wederom niet gebeurt zal de vrijwilliger zijn/haar functie niet meer mogen uitvoeren. De genomen maatregel wordt gecommuniceerd naar de bestuursleden en eventueel de coördinator waaronder de vrijwilliger heeft gefunctioneerd. Er vinden geen andere maatregelen plaats dan het beëindigen van de rol als vrijwilliger.

  Contact & verdere informatie 

  Wilt u meer weten, of overleggen over uw specifieke situatie als u bijvoorbeeld geen VOG kan aanvragen en daarover in vertrouwen met het bestuur wil overleggen, email dan naar bestuur@fcweesp.nl.