• Bestuur
 • Het bestuur is te bereiken via bestuur@fcweesp.nl en uiteraard ook vaak persoonlijk te benaderen op onze vereniging. Voor alle binnen de vereniging actieve afdelingen en commissies heeft het bestuur een portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor deze specifieke taak. Dit bestuurslid voert samen met zijn/haar teams de werkzaamheden binnen de vereniging uit.

  Bestuursvergaderingen

  Het bestuur vergadert tenminste twee keer per maand heeft geregeld overleg met diverse teams/commissies om mee te denken in besluitvorming.

  Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze vindt minimaal twee keer per jaar plaats.

  Bestuur per juli 2023

 • .

 • V.l.n.r.: Rob van Beek, Simone van der Linden, Joost Olde Riekerink, Dorine Peters, Hans Hof, Maxime Nengerman, Arjan Soer, Rutger ter Hoeven, Sinem Bulut. Danny Rumpin ontbreekt op de foto.

  Contact met het bestuur