• Nieuw contributiebeleid

  Klik HIER voor informatie over het nieuwe contributiebeleid.

  Alle spelende leden en alle ouders van jeugdleden wordt verzocht voor 1 augustus een keuze te maken voor de contributie die men voorstaat. Dit kan VIA DEZE LINK. Wie geen keuze bekend maakt, valt automatisch in het hoogste tarief.

  De inningsprocedure

  • Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • FC Weesp werkt bij de inning van contributie en boetes samen met Excellent Beheer.
  • Betaling via automatische incasso is verplicht.
  • De seizoenscontributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen.
  • Leden en donateurs ontvangen enkele dagen voor de afschrijving per e-mail een factuur van FC Weesp.
  • De facturen worden verstuurd rond de 22ste van de maand, met twee maanden tussenpozen.
  • De eerste termijn wordt geïnd eind augustus 2022. Daarna de drie resterende termijnen eind oktober, eind december en eind februari.
  • Leden worden verzocht te zorgen voor voldoende saldo op hun rekening voor de inning.
  • De contributieverplichting geldt voor een heel seizoen.
  • Wie niet tijdig betaalt, wordt automatisch herinnerd en, bij uitblijven van betaling, aangemaand. Niet betalen zal leiden tot schorsing.

  Steun bij een minimum inkomen

  Ouders met minimum inkomen kunnen voor de betaling van de contributie voor hun kinderen t/m 17 jaar  gebruik maken van financiële ondersteuning door het Jeugdfonds Sport en Cultuur of kunnen steun krijgen via de Amsterdamse Stadspas (met groene stip). LEES MEER.

  Beleid en sancties bij niet (tijdig) betalen

  • Bij uitblijven van betaling na aanmaning wordt het lid geschorst en kan deze niet meer deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
  • Bij langer uitblijven van betaling wordt de vordering overdragen aan het incassobureau van Excellent, wat extra kosten voor het lid meebrengt;
  • Via de KNVB wordt een blokkade gezet op een eventuele overschrijving naar een andere vereniging.

  Verder kan het bestuur beslissen dat het lid de resterende seizoenscontributie in één keer moet voldoen.

  Maar, laat het niet zo ver komen. Neem bij betalingsproblemen direct zelf contact op via ledenadministratie@fcweesp.nl

  Opzeggen van het lidmaatschap

  Opzeggen dient via e-mail (ledenadministratie@fcweesp.nl) of schriftelijk (Postbus 110, 1380 AC Weesp) te gebeuren, vòòr 1 juni.
  Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele seizoenscontributie verschuldigd.

  Regeling voor tussentijds lid worden

  Bij tussentijds, tijdens het seizoen, lid worden, zijn de volgende percentages van de seizoenscontributie verschuldigd:

  Bij lid worden voor 1 september is 100% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 1 september en 1 december is 75% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 1 december en 1 februari is 50% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 1 februari en 1 april is 25% verschuldigd.
  Bij lid worden vanaf 1 april is voor het lopende seizoen geen contributie meer  verschuldigd (alleen inschrijfgeld).

  Contributierekening FC Weesp
  Het rekeningnummer voor contributiebedragen die u zelf moet overmaken is:
  NL28 RABO 0157 0443 94 t.n.v. FC Weesp.