• Tarieven en extra contributie

  FC Weesp int de contributie in vier gelijke termijnen
  De contributie wordt dit seizoen weer alleen geïnd via automatische incasso.
  De uitvoering hiervan is in handen van onze partner Excellent.
  Dit keer gaan wij de seizoenscontributie in vier gelijke termijnen innen.

  Globale planning:

  • Termijn 1: begin september 2018
  • Termijn 2: eind oktober 2018
  • Termijn 3: eind december 2018
  • Termijn 4: eind februari 2019

  De leden ontvangen vooraf per e-mail een factuur van FC Weesp (verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is). Wij vragen u ervoor te zorgen dat er op de aangegeven datum voldoende saldo op uw rekening staat.
  Aan de inning in termijnen zijn geen extra kosten verbonden voor de leden.

  Contributietarieven 2018-2019

  Op de Ledenvergadering van 23 april 2018 zijn de contributietarieven voor het nieuwe seizoen 2018-2019 vastgesteld. De contributie van de spelende leden wordt met 5% te verhoogd (1% prijscompensatie en 4% extra). De tarieven van niet-spelende leden en donateurs worden met slechts 1% verhoogd.

  Spelende leden Geboren 2018-2019
  Senioren 1999 of eerder  €   292,00
  Vrijdagveteranen 1984 of eerder  €   107,00
  O19 en O18 (A) 2000-2001  €   265,00
  O17 en O16 (B) 2002-2003  €   235,00
  O15 en O14 (C) 2004-2005  €   207,00
  O13 en O12 (D) 2006-2007  €   192,00
  O11 en O10 (E) 2008-2009  €   179,00
  O9 en O8 (F) 2010-2011  €   163,00
  Mini F/Kabouter 2012-2013  €   135,00
  Mini-stars 2014 of later  €     85,00
       
  Zaalspelers Geboren 2018-2019
  zaal senioren 1998 en eerder  €   226,00
  O19 en O18 1999-2000  €   204,00
  O17 en O16 2001-2002  €   181,00
  Zaal + veld spelers Geboren 2018-2019
  zaal senioren 1998 en eerder  €   401,00
  O19 en O18 1999-2000  €   362,00
  O17 en O16 2001-2002  €   321,00
       
  Niet spelende leden Geboren 2018-2019
  niet spelend lid 1954 t/m 1999  €     85,00
  niet spelend jeugd 2000 of later  €     52,00
  niet spelend lid 65+  1953 of eerder  €     52,00
  Donateurs Geboren 2018-2019
  Trainingstarief n.v.t.  €     58,00
  donateurs 1954 of later  €     42,00
  donateurs 65+ 1953 of eerder  €     25,00

  Extra contributie als u geen vrijwilligersdiensten draait

  Voor spelers en ouders van jeugdspelers geldt de plicht om (kantine)diensten te draaien. Wie geen kantinedienst of ander vrijwilligerswerk doet of niet komen opdagen op zijn/haar dienst, dient een extra bedrag aan contributie te betalen.
   
  Toelichting extra contributie en vrijwilligersplicht

  • Ouders van jeugdleden en spelende senioren zijn verplicht een kantinedienst per half seizoen te draaien. Onder één dienst verstaan wij een lange dienst of twee korte diensten.
  • Spelers en ouders die al ander vrijwilligerswerk bij FC Weesp verrichten, kunnen vrijstelling van de kantinedienst aanvragen. Zij dienen hiertoe zelf het initiatief te nemen en kunnen dit via het inschrijvingsformulier kenbaar maken.
  • Wie vooraf aangeeft geen dienst te willen of kunnen draaien, betaalt 100 euro extra contributie per seizoen (50 euro per halfjaar).
  • Het is voor FC Weesp van groot belang dat iedereen die voor een dienst is ingedeeld ook komt opdagen. Alleen op die manier kunnen we onze kantine zo runnen dat deze voldoende inkomsten voor de vereniging oplevert. Om dit wegblijven te beperken, dienen spelers/ouders die niet komen opdagen per keer een extra contributie te betalen van 75 euro. Niet betalen van deze extra contributie heeft schorsing van de speler tot gevolg.
 • Minimum inkomen? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen

  Alle kinderen moeten kunnen sporten - niemand buitenspel!
  Uw zoon of dochter wil voetballen maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen: Jeugdsportfonds) helpen! Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds bij te springen. Door ervoor te zorgen dat kinderen die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging.

  Komt uw kind in aanmerking?
  Uw kind is minimaal 4 jaar en maximaal 17 jaar oud.
  Het gezamenlijk inkomen van de ouders bepaalt of een kind in aanmerking komt voor een aanvraag bij het Jeugdfonds. De spelregels verschillen per gemeente.

  Wat is het bedrag?
  Het maximum voor contributie en evt. sportattributen € 225 per kind per jaar. Het Jeugdfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de voetbalclub. Voor de aanschaf van sportattributen ontvangen ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds mee samenwerkt. Is de contributie hoger dan het maximum van €225,- dan moet u als ouders/verzorgers de rest van het bedrag betalen aan de sportclub.

  Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  Ouders/verzorgers kunnen geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of een maatschappelijk werker. U zult hierbij uw inkomensgegevens moeten overleggen.

  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  De medewerkers van CJG Weesp kunnen als intermediair optreden.
  Het CJG zit in het Gezondheidscentrum op de C.J. van Houtenlaan 1 G, 1381 CN Weesp.
  T: (035) 760 07 68
  E: info@cjgweesp.nl
  Het CJG is geopend di t/m vr 09.00-12.00 u

  Een aanvraag geldt maar voor één seizoen
  Let op: elk seizoen moet een nieuwe aanvraag gedaan worden!

 • Hoe en wanneer wordt de contributie geïnd?

  Contributie-inning seizoen 2018-2019

  Samenwerking met Excellent
  Op 1 juli begint het nieuwe seizoen 2018-2019. Bij het innen van de contributie van dit seizoen werkt FC Weesp samen met Excellent Beheer, onderdeel van Excellent Incasso. De samenwerking met ClubCollect is beëindigd.
  Excellent Beheer zal FC Weesp ook helpen bij het innen van de KNVB-boetes voor gele en rode kaarten en bij het innen van de extra contributie bij leden die hun vrijwilligersdienst niet hebben gedraaid. 

  Vier gelijke termijnen
  De contributie wordt dit seizoen weer alleen geïnd via automatische incasso.
  Dit keer gaan wij de seizoenscontributie in vier gelijke termijnen innen:

  • Termijn 1: begin september 2018
  • Termijn 2: eind oktober 2018
  • Termijn 3: eind december 2018
  • Termijn 4: eind februari 2019

  De leden ontvangen vooraf per e-mail een factuur van FC Weesp (verstuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is). Wij vragen u ervoor te zorgen dat er op de aangegeven datum voldoende saldo op uw rekening staat.
  Aan de inning in termijnen zijn geen extra kosten verbonden voor de leden.

  Belang tijdige betaling en incassoprocedure FC Weesp
  Met de contributie-inkomsten betalen we onze vaste lasten. Daarom hanteren we strenge regels voor leden die niet (tijdig) betalen:

  • Wie niet op tijd betaalt, wordt namens ons door onze partner Excellent benaderd en gevraagd alsnog te betalen.
  • Blijft betaling desondanks uit, dan kan FC Weesp besluiten de speler tijdelijk te te schorsen, d.w.z. uit te sluiten van wedstrijden en trainingen totdat er is betaald of een regeling is getroffen.
  • Blijft betaling nog langer uit, dan schakelt FC Weesp een het incassobureau van Excellent in en worden de extra incassokosten, binnen de wettelijke kaders, verhaald op het betreffende lid.

  Het hoeft niet zo ver te komen. Mocht u betalingsproblemen hebben, neem dan direct contact op via info@fcweesp.nl.