• Procedure contributieheffing

  Contributie-inning
  • Het seizoen loopt van 1 juni t/m 30 juni.
  • FC Weesp werkt bij de inning van contributie en boetes samen met Excellent Beheer.
  • Betaling via automatische incasso is verplicht.
  • De seizoenscontributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen.
  • Leden en donateurs ontvangen enkele dagen voor de afschrijving per e-mail een factuur van FC Weesp.
  • Leden worden verzocht te zorgen voor voldoende saldo op hun rekening voor de inning.
  • De contributieverplichting geldt voor een heel seizoen.
  • Wie niet tijdig betaalt, wordt via Excellent herinnerd en bij uitblijven van betaling, aangemaand.

  Gevolgen van niet (tijdig) betalen

  Bij uitblijven van betaling na de laatste aanmaning zal FC Weesp:

  • het lid schorsen, zodat het lid niet meer kan deelnemen aan wedstrijden en trainingen;
  • de vordering overdragen aan het incassobureau van Excellent, wat extra kosten voor het lid meebrengt;
  • via de KNVB een blokkade zetten op een eventuele overschrijving naar een andere vereniging.
  N.B.: laat het niet zo ver komen. Neem bij betalingsproblemen direct zelf contact op via contributie@fcweesp.nl  
   
  Opzeggen van het lidmaatschap
  • Opzeggen dient via e-mail (ledenadministratie@fcweesp.nl) of schriftelijk (Postbus 110, 1380 AC  Weesp) te gebeuren, vòòr 1 juni.
  • Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele seizoenscontributie verschuldigd.
  Regeling voor tussentijds lid worden
   
  Bij tussentijds lid worden, zijn de volgende percentages van de seizoenscontributie verschuldigd:
  • Bij lid worden voor 1 oktober is 100% van de seizoenscontributie verschuldigd.
  • Bij lid worden tussen 1 oktober en 1 januari is 75% van de seizoenscontributie verschuldigd.
  • Bij lid worden tussen 1 januari en 1 april is 25% van de seizoenscontributie verschuldigd.
  • Bij lid worden vanaf 1 april is voor het lopende seizoen geen contributie verschuldigd.

  Contributierekening FC Weesp
  Het rekeningnummer voor contributiebedragen die u zelf moet overmaken is:
  NL28 RABO 0157 0443 94 t.n.v. FC Weesp.

 • Tarieven en extra contributie

  Tarieven 2019-2020

  Op de Ledenvergadering van 8 juli 2019 zijn de contributietarieven voor het seizoen 2019-2020 vastgesteld.

  De tarieven voor seizoen 2020-2021 zijn nog niet bekend.

  Contributietarieven 2019-2020

  Spelende leden Geboren 2019/20
  Senioren 2000 of eerder  € 297
  Vrijdagveteranen 1985 of eerder  € 109
  O19 en O18 2001 en 2002  € 269
  O17 en O16 2003 en 2004  € 239
  O15 en O14 2005 en 2006    € 210
  O13 en O12 2007 en 2008  € 195
  O11 en O10 2009 en 2010  € 182
  O9 en O8 2011 en 2012  € 166
  O7 en O6 2013 en 2014  € 137
  O5  2015 of later  €   86
  Zaalspelers Geboren 2019/20
  zaal senioren 2000 of eerder  € 230
  O19 en O18 2001 en 2002  € 207
  O17 en O16 2003 en 2004  € 184
  Zaal- en veldspelers Geboren 2019/20
  zaal senioren 2000 of eerder  € 407
  O19 en O18 2001 en 2002  € 368
  O17 en O16 2003 en 2004  € 326
  Niet spelende leden Geboren 2019/20
  niet spelende lid 1955 t/m 2000  €   85
  niet spelend jeugd 7/19 jaar 2001 t/m 2013   €   52
  niet spelend lid 65+ 1954 of eerder  €   52
  Donateurs Geboren 2019/20
  Trainingstarief n.v.t.  €   58
  donateurs 1955 of later  €   42
  donateurs 65+ 1954 of eerder  €   25

  Extra contributie als u geen vrijwilligersdiensten draait
  Voor spelers en ouders van jeugdspelers geldt de plicht om (kantine)diensten te draaien. Wie geen kantinedienst of ander vrijwilligerswerk doet of niet komen opdagen op zijn/haar dienst, dient een extra bedrag aan contributie te betalen.

  Toelichting op de extra contributie en vrijwilligersplicht

  • Ouders van jeugdleden en spelende senioren zijn verplicht een kantinedienst per half seizoen te draaien. Onder één dienst verstaan wij een lange dienst of twee korte diensten.
  • Spelers en ouders die al ander vrijwilligerswerk bij FC Weesp verrichten, kunnen vrijstelling van de kantinedienst aanvragen. Zij dienen hiertoe zelf het initiatief te nemen en kunnen dit via het inschrijvingsformulier kenbaar maken.
  • Wie vooraf aangeeft geen dienst te willen of kunnen draaien, betaalt 100 euro extra contributie per seizoen (50 euro per halfjaar).
  • Het is voor FC Weesp van groot belang dat iedereen die voor een dienst is ingedeeld ook komt opdagen. Alleen op die manier kunnen we onze kantine zo runnen dat deze voldoende inkomsten voor de vereniging oplevert. Om dit wegblijven te beperken, dienen spelers/ouders die niet komen opdagen per keer een extra contributie te betalen van €37,50 bij een korte dienst en €75,00 bij een ange (dubbele) dienst. Niet betalen van deze extra contributie heeft schorsing van de speler tot gevolg.
 • Minimum inkomen? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen

  Alle kinderen moeten kunnen sporten - niemand buitenspel!
  Uw zoon of dochter wil voetballen maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur (voorheen: Jeugdsportfonds) helpen! Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds bij te springen. Door ervoor te zorgen dat kinderen die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging.

  Komt uw kind in aanmerking?
  Uw kind is minimaal 4 jaar en maximaal 17 jaar oud.
  Het gezamenlijk inkomen van de ouders bepaalt of een kind in aanmerking komt voor een aanvraag bij het Jeugdfonds. De spelregels verschillen per gemeente.

  Wat is het bedrag?
  Het maximum voor contributie en evt. sportattributen € 225 per kind per jaar. Het Jeugdfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de voetbalclub. Voor de aanschaf van sportattributen ontvangen ouders/verzorgers een waardebon die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdfonds mee samenwerkt. Is de contributie hoger dan het maximum van €225,- dan moet u als ouders/verzorgers de rest van het bedrag betalen aan de sportclub.

  Hoe kan ik een aanvraag indienen?
  Ouders/verzorgers kunnen geen aanvraag indienen bij het Jeugdfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin of een maatschappelijk werker. U zult hierbij uw inkomensgegevens moeten overleggen.

  Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  De medewerkers van CJG Weesp kunnen als intermediair optreden.
  Het CJG zit in het Gezondheidscentrum op de C.J. van Houtenlaan 1 G, 1381 CN Weesp.
  T: (035) 760 07 68
  E: info@cjgweesp.nl
  Het CJG is geopend di t/m vr 09.00-12.00 u

  Een aanvraag geldt maar voor één seizoen
  Let op: elk seizoen moet een nieuwe aanvraag gedaan worden!