• Procedure contributieheffing

  Contributie-inning

  • Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • FC Weesp werkt bij de inning van contributie en boetes samen met Excellent Beheer.
  • Betaling via automatische incasso is verplicht.
  • De seizoenscontributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen.
  • Leden en donateurs ontvangen enkele dagen voor de afschrijving per e-mail een factuur van FC Weesp.
  • De facturen worden verstuurd rond de 22ste van de maand in juli, september, november en januari.
  • Leden worden verzocht te zorgen voor voldoende saldo op hun rekening voor de inning.
  • De contributieverplichting geldt voor een heel seizoen.
  • Wie niet tijdig betaalt, wordt via Excellent herinnerd en bij uitblijven van betaling, aangemaand. Niet betalen kan leiden tot schorsing.

  Minimum inkomen?

  Ouders met minimum inkomen kunnen voor de betaling van de contributie voor hun kinderen t/m 17 jaar  gebruik maken van financiële ondersteuning door het Jeugdfonds Sport en Cultuur of kunnen steun krijgen via de Amsterdamse Stadspas. LEES MEER.

  Beleid bij niet (tijdig) betalen

  • Bij uitblijven van betaling na de laatste aanmaning wordt het lid geschorst en kan deze niet meer deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
  • Bij langer uitblijven van betaling wordt de vordering overdragen aan het incassobureau van Excellent, wat extra kosten voor het lid meebrengt;
  • Via de KNVB wordt een blokkade gezet op een eventuele overschrijving naar een andere vereniging.

  Verder heeft het bestuur de mogelijkheid om bij leden die meerdere keren niet op tijd betaald hebben, de resterende seizoenscontributie in één keer te vorderen.

  N.B.: laat het niet zo ver komen. Neem bij betalingsproblemen direct zelf contact op via ledenadministratie@fcweesp.nl

  Opzeggen van het lidmaatschap

  Opzeggen dient via e-mail (ledenadministratie@fcweesp.nl) of schriftelijk (Postbus 110, 1380 AC Weesp) te gebeuren, vòòr 1 juni.
  Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele seizoenscontributie verschuldigd.

  Regeling voor tussentijds lid worden

  Bij tussentijds, tijdens het seizoen, lid worden, zijn de volgende percentages van de seizoenscontributie verschuldigd:

  Bij lid worden voor 22 september is 100% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 september en 22 november is 75% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 november en 22 januari is 50% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 januari en 1 april is 25% verschuldigd.
  Bij lid worden vanaf 1 april is voor het lopende seizoen geen contributie meer  verschuldigd (alleen inschrijfgeld).

  Contributierekening FC Weesp
  Het rekeningnummer voor contributiebedragen die u zelf moet overmaken is:
  NL28 RABO 0157 0443 94 t.n.v. FC Weesp.

 • Tarieven en extra contributie 2021-2022

  Op de Ledenvergadering van 9 juni 2021 zijn de contributietarieven voor het seizoen 2021-2022 vastgesteld. 

  Contributietarieven 2021-2022   Euro Euro
  Spelend lid veld Geboren Seizoen Termijnbedrag
  Senioren 2002 of eerder 297,00 74,25
  Vrijdagveteranen 1987 of eerder 109,00 27,25
  Flexleden (alleen speciale gevallen) 2002 of eerder 125,00 31,25
  O19 en O18 2003 en 2004 269,00 67,25
  O17 en O16 2005 en 2006 239,00 59,75
  O15 en O14 2007 en 2008   210,00 52,50
  O13 en O12 2009 en 2010 195,00 48,75
  O11 en O10 2011 en 2012 182,00 45,50
  O9 en O8 2013 en 2014 166,00 41,50
  O7 en O6 2015 en 2016 166,00 41,50
  O5  2017 of later 100,00 25,00
  Spelend lid zaal  Geboren Seizoen Termijnbedrag
  zaal senioren 2002 of eerder 230,00 57,50
  zaal+veld  2002 of eerder 407,00 101,75
  Niet spelend lid senioren Geboren Seizoen Termijnbedrag
  niet spelend lid 65- 1957 t/m 2002 85,00 21,25
  niet spelend lid 65+  1956 of eerder 52,00 13,00
  Functioneel lid n.v.t. 0,00 0,00
  Donateurs senioren (geen lid) Geboren Seizoen Termijnbedrag
  Trainingsdonateur (geen lid) 2002 of eerder 58,00 14,50
  donateurs (geen training) 65- 1957 t/m 2002 42,00 10,50
  donateurs 65+  1956 of eerder 25,00 6,25
  Overig   Seizoen  
  Inschrijfgeld   10,00  
  adspirant-lid (proeflid)   0,00  
  erelid   0,00  
  Vrijwilligersbijdrage *) spelende leden 75,00  


  Wachtlijsttarief voor spelers geboren in 2014 of eerder

  Spelers die wel kunnen meetrainen maar nog niet in een team kunnen worden ingedeeld, krijgen per 3 maanden wachtlijsttijd een korting van 40% op het (leeftijds) tarief dat voor die 3 maanden geldt.


  Extra contributie als u geen vrijwilligersdiensten draait

  Voor spelers en ouders van jeugdspelers geldt de plicht om (kantine)diensten te draaien. Wie geen kantinedienst of ander vrijwilligerswerk doet of niet komen opdagen op zijn/haar dienst, dient een extra bedrag aan contributie te betalen.

  Toelichting op de extra contributie vrijwilligersbijdrage en vrijwilligersplicht

  • Ouders van jeugdleden en spelende senioren zijn verplicht een kantinedienst per half seizoen te draaien. Onder één dienst verstaan wij een lange dienst of twee korte diensten.
  • Spelers en ouders die al ander vrijwilligerswerk bij FC Weesp verrichten, kunnen vrijstelling van de kantinedienst aanvragen. Zij dienen hiertoe zelf het initiatief te nemen en kunnen dit via het inschrijvingsformulier kenbaar maken.
  • Wie vooraf aangeeft geen dienst te willen of kunnen draaien, betaalt 100 euro extra contributie per seizoen (50 euro per halfjaar).
  • Het is voor FC Weesp van groot belang dat iedereen die voor een dienst is ingedeeld ook komt opdagen. Alleen op die manier kunnen we onze kantine zo runnen dat deze voldoende inkomsten voor de vereniging oplevert. Om dit wegblijven te beperken, dienen spelers/ouders die niet komen opdagen per keer een extra contributie te betalen van €37,50 bij een korte dienst en €75,00 bij een lange (dubbele) dienst. Niet betalen van deze extra contributie heeft schorsing van de speler tot gevolg.