• Nieuw contributiebeleid met ingang van seizoen 2022-2023

  De inzet van voldoende vrijwilligers is van levensbelang voor onze vereniging. Daarom bieden wij met ingang van seizoen 2022-2023 drie contributie-opties aan onze leden (senioren-spelers en ouders van jeugdleden) aan met als doelstelling meer vrijwilligers(uren) te genereren door vrijwilligerswerk beter te belonen:

  1. Gratis lidmaatschap
   Voor leden die structureel tenminste 4 uur per week vrijwilligerswerk doen gedurende het volledige seizoen.
  2. Lidmaatschap met verenigingsdiensten
   Voor leden die minimaal 10 uur verenigingsdiensten verrichten per seizoen, met een standaard contributietarief dat vergelijkbaar is met eerdere jaren.
  3. Lidmaatschap met afkopen vrijwilligerswerk
   Voor leden die hun verenigingsdiensten liever afkopen en alleen contributie willen betalen (dit lidmaatschap kost 2x het standaard tarief).

  Klik HIER voor informatie over dit nieuwe contributiebeleid.

  ===

  Alle spelende leden en alle ouders van jeugdleden wordt verzocht voor 1 augustus een keuze te maken voor het type contributie dat men voorstaat. Dit kan  via DEZE LINK. Wie geen keuze bekend maakt, valt automatisch in het hoogste tarief.

  ===

  De inningsprocedure

  • Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  • FC Weesp werkt bij de inning van contributie en boetes samen met Excellent Beheer.
  • Betaling via automatische incasso is verplicht.
  • De seizoenscontributie wordt geïnd in vier gelijke termijnen.
  • Leden en donateurs ontvangen enkele dagen voor de afschrijving per e-mail een factuur van FC Weesp.
  • De facturen worden verstuurd rond de 22ste van de maand, met twee maanden tussenpozen.
  • De eerste termijn wordt geïnd eind september 2022. Daarna de drie resterende termijnen eind november, eind janurai en eind maart.
  • Leden worden verzocht te zorgen voor voldoende saldo op hun rekening voor de inning.
  • De contributieverplichting geldt voor een heel seizoen.

  Steun bij een minimum inkomen

  Ouders met minimum inkomen kunnen voor de betaling van de contributie voor hun kinderen t/m 17 jaar  gebruik maken van financiële ondersteuning door het Jeugdfonds Sport en Cultuur of kunnen steun krijgen via de Amsterdamse Stadspas (met groene stip). LEES MEER.

  Beleid en sancties bij niet (tijdig) betalen

  • Bij uitblijven van betaling na aanmaning wordt het lid geschorst en kan deze niet meer deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
  • Bij langer uitblijven van betaling wordt de vordering overdragen aan het incassobureau van Excellent, wat extra kosten voor het lid meebrengt;
  • Via de KNVB wordt een blokkade gezet op een eventuele overschrijving naar een andere vereniging.

  Verder kan het bestuur beslissen dat het lid de resterende seizoenscontributie in één keer moet voldoen.

  Maar, laat het niet zo ver komen. Neem bij betalingsproblemen direct zelf contact op via ledenadministratie@fcweesp.nl

  Opzeggen van het lidmaatschap

  Opzeggen dient via e-mail (ledenadministratie@fcweesp.nl) of schriftelijk (Postbus 110, 1380 AC Weesp) te gebeuren, vòòr 1 juni.
  Bij tussentijdse opzegging blijft de gehele seizoenscontributie verschuldigd.

  Regeling voor tussentijds lid worden

  Bij tussentijds, tijdens het seizoen, lid worden, zijn de volgende percentages van de seizoenscontributie verschuldigd:

  Bij lid worden voor 22 september is 100% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 september en 22 november is 75% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 november en 22 januari is 50% verschuldigd.
  Bij lid worden tussen 22 januari en 22 maart is 25% verschuldigd.
  Bij lid worden vanaf 22 maart is voor het lopende seizoen geen contributie meer  verschuldigd (alleen inschrijfgeld).

  Contributierekening FC Weesp
  Het rekeningnummer voor contributiebedragen die u zelf moet overmaken is:
  NL28 RABO 0157 0443 94 t.n.v. FC Weesp.

  Neem bij vragen contact op met: ledenadministratie@fcweesp.nl