• Contributiebeleid FC Weesp met ingang van Seizoen 2022/23
  Op de Ledenvergadering van 15 juni 2022 hebben de leden ingestemd met de nieuwe contributie-opzet, waarbij leden kunnen kiezen tussen drie modellen, maar waarin contributie door middel van het verrichten van vrijwilligerswerk de norm wordt. Vrijwilligerswerk moet beloond worden, omdat wij als vereniging niet zonder kunnen en momenteel afhankelijk zijn van een relatief klein aantal vrijwilligers die (te) veel uren draaien.
  Tegelijkertijd hebben we de contributietarieven tegen het licht gehouden en op een aantal punten versimpeld. De contributie voor de senioren-recreatieteams wordt verlaagd, omdat zij veel minder faciliteiten ontvangen dan de selectieteams. De contributieverschillen tussen vergelijkbare leeftijdscategorieën bij de jeugd verdwijnen, omdat voor deze verschillen eigenlijk geen duidelijke redenen bestaan, anders dan dat het altijd zo is gedaan.
  Klik HIER voor een overzicht van alle contributietarieven en informatie over de wijze van innen.

  Toelichting op het nieuwe beleid
  FC Weesp is net als de meeste amateurverenigingen afhankelijk van vrijwilligers voor de uitvoering van alle taken bij onze vereniging. Eigenlijk is dit ook de enige beschikbare optie, want zelfs met budget om vergoedingen te kunnen bieden is het (vrijwel) onmogelijk om bv. gekwalificeerde trainers of kantine-managers te vinden van buiten de vereniging.
  Met andere woorden, geld is niet het probleem, maar het vinden van voldoende mensen die de vereniging draaiende kunnen en willen houden door vrijwilligerswerk te verrichten. FC Weesp maakt bij voorkeur gebruik van leden-vrijwilligers, aangezien zij zich verbonden voelen met FC Weesp en ze vaak voor een langere periode actief blijven.
  Daarom willen wij met ingang van komend seizoen drie contributie-opties aanbieden aan onze leden[1] met als doelstelling vrijwilligerswerk beter te belonen:

  1. Gratis lidmaatschap
  Voor leden die structureel tenminste 4 uur per week vrijwilligerswerk doen gedurende het volledige seizoen[2]

  2. Lidmaatschap met verenigingsdiensten
  Voor leden die minimaal 10 uur verenigingsdiensten verrichten per seizoen, met een standaard contributietarief dat vergelijkbaar is met eerdere jaren[3]+[4]

  3. Lidmaatschap met afkopen vrijwilligerswerk
  Voor leden die hun verenigingsdiensten liever afkopen en alleen contributie willen betalen (dit lidmaatschap kost 2x het standaard tarief)

  Voor aanvang van het seizoen is aan alle leden gevraagd aan te geven voor welk lidmaatschap zij kiezen.
  Het aantal leden dat gebruik kan maken van het gratis lidmaatschap is gelimiteerd tot het aantal beschikbare vacatures, of naar inzicht van het bestuur. Het gratis lidmaatschap geldt voor slechts 1 lidmaatschap-contributie per gezin (de hoogste). Contributie voor andere familieleden worden wel in rekening gebracht. Het gratis lidmaatschap geldt niet voor vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen.
  De vrijdagavond-senioren blijven korting ontvangen.
  Voor niet-spelende leden, donateurs en zaalleden blijft alleen het standaardtarief gelden. Functionele leden en ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
  In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de verschillende functies die onder het gratis lidmaatschap vallen.

  Contributie senioren recreatie- en vriendenteams aangepast
  Recreatie- en vriendenteams bij de senioren (zaterdag en zondag) ontvangen veel minder faciliteiten dan de senioren-selectieteams. Denk hierbij aan trainers, verzorgers, teambudgetten, kleding, en KNVB scheidsrechters.
  Waar voorheen het aantal vrijwilligers bij FC Weesp voldoende was om alle teams trainers, scheidsrechters en kantine-managers te bieden, is dat momenteel helaas niet meer het geval en moeten de niet-selectieteams helaas meer en meer gevraagd worden deze zaken zelf te regelen.
  Het basistrief voor senioren is daarom verlaagd en voor de selectie geldt een toeslag.
  NB: voor seizoen 2023-2024 wordt deze toeslag niet toegepast.

  Contributie leeftijdscategorieën bij de jeugd aangepast
  De contributiestructuur van seizoen 2021/22 was nog altijd gebaseerd op de oude KNVB jeugdteams (A, B, C, D, E, F junioren/pupillen), een indeling die al jaren geleden is afgeschaft. Daarom willen we dit actualiseren en vereenvoudigen tot een contributietarief voor de kabouters/mini’s, onderbouw (6-tegen-6), middenbouw (8-tegen-8), en bovenbouw (11-tegen-11).

  Let op: het geboortejaar bepaalt tot welke groep een speler behoort, niet het team waarin hij speelt.

  Het Bestuur

  ______________________

  [1] Onder ‘leden’ verstaan we in dit document seniorenspelers en ouders van jeugdleden.
  [2] Het Bestuur kan functies die tijdens de organisatie van projecten veel uren draaien maar niet structureel iedere week aan 3 uur komen (bv. feestcommissie) ook gratis lidmaatschap geven
  [3] Leden die minder als 4 uur per week vrijwilligerswerk doen krijgen wel vrijstelling van verenigingsdiensten, maar betalen wel contributie
  [4] De 'normale' teamtaken die ouders uitvoeren voor hun kind (zoals vervoer naar uitwedstrijden, wassen van de tenues e.d.) zijn natuurlijk nodig, maar tellen niet mee als verplichte verenigingsdienst.

  Bijlage 1: voorbeelden functies en vrijwilligerstaken per categorie

  Gratis lidmaatschap:
  gemiddeld min. 5 uur/week
   vervolg gratis...
  Accommodatiemanager Subsidieteam
  Assistent-Penningmeester Teammanager (senioren)
  Beheersteam Technische Commissie
  Bestuur Toernooicommissie
  Clubscheidsrechter Trainer & coach
  Communicatieteam Tuchtcommissie
  Feestcommissie Veldonderhoud
  Financiële administratie Verenigingsmanager
  Kantine-manager/-coach Verzorger (senioren)
  Kledingteam VOG administratie
  Ledenadministratie Vrijwilligersadministratie
  Leeftijdscoördinator Website & Social Media
  Materialenteam Wedstrijdsecretariaat
  Sponsorcommissie  
     
  Verenigingsdiensten:
  minmaal 10 uur/seizoen
   
  Kantinedienst  
  Schoonmaakdienst  
  Infodienst  
  Klusdienst