• Spelers lenen? Laat spelers leren!

  Spelers lenen en uitlenen zorgt helaas soms voor wat discussie en onenigheid. De Technische Commissie heeft uitgangspunten ten behoeve van alle (jeugd)teams vastgesteld over hoe te handelen bij een spelerstekort. Hiermee wordt beoogd structuur en duidelijkheid te geven binnen FC Weesp. De uitgangspunten die opgetekend zijn treft u hier aan.

  Belangrijk is dat we spelers beter willen maken, niet het team!

  Algemene uitgangspunten:

  • Van een spelerstekort is sprake wanneer een team geen enkele reservespeler heeft bij het begin van de wedstrijd. 
  • Er wordt alleen geleend bij gelijkwaardige of lagere teams, waarbij alle basisteams als gelijkwaardig gezien worden.  
  • Het verzoek om spelers te lenen wordt gericht aan de (hoofd)trainer/coach van het andere team, onder opgave van het aantal spelers en eventueel ook voor welke posities.
  • Spelers worden nooit rechtstreeks bevraagd door het verzoekende team!
  • Iedere (hoofd)trainer/coach werkt in redelijkheid mee aan het afstaan van een of meerdere spelers wanneer daarom wordt verzocht. Medewerking is niet aangewezen indien (hoofd)trainer/coach zelf bij inwilliging van het verzoek een tekort aan spelers overhoudt (geen reserves meer heeft). De trainer/coach leent niet elke keer dezelfde speler(s) uit maar wisselt dat af.
  • Verzoeken worden, behoudens uitzonderingen, uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijddag gedaan.
  • Wanneer (hoofd)trainers/coaches er niet uitkomen, dan dient contact opgenomen te nemen met de betreffende TJC. De TJC denkt - eventueel in overleg met de leeftijdscoördinator - mee over een passende oplossing dan wel neemt een bindende beslissing m.b.t. het uitlenen.

  Uitzondering

  Wanneer een team, met spelers van hetzelfde leeftijdsjaar of 1 jaar jonger dan het team met een spelerstekort, vrij is, dan is dat team in alle gevallen eerste keus om spelers uit te lenen, ongeacht of het een basis- of een selectieteam is.

  Lenen zonder spelerstekort

  In sommige gevallen is het ook wenselijk om extra spelers te lenen als er geen spelerstekort is, bijvoorbeeld om de reservebank aan te vullen i.v.m. blessuregevoelige spelers of met het doel om spelers een kans te geven om zich op een hoger niveau te bewijzen. Ook dan gelden deze uitgangspunten.

  Speelduur geleende speler

  De trainer/coach stelt een speler die is ingeleend en op diezelfde dag nog een wedstrijd moet spelen met zijn eigen team, slechts ongeveer een halve wedstrijd op, tenzij dat noodgedwongen niet kan. Een geleende speler heeft "recht" op deze speeltijd, tegelijkertijd mag er door ingeleende spelers geen situatie ontstaan dat eigen spelers van het team (veel) minder aan spelen toe komen.

  Voorbeelden

  • De O17 en O19 spelen op ongeveer hetzelfde tijdstip hun wedstrijd. De O19-1 heeft maar 11 spelers.
   De trainer/coach van de O19-1 verzoekt vervolgens aan de trainer/coach van de O17-1 om een speler.
   Hij verzoekt de/een laatste man te mogen lenen. De trainer/coach van de 17-1 werkt hier aan mee,  tenzij hij zelf dan nog maar 11 spelers overhoudt.  De speler kan de hele wedstrijd spelen bij de O19-1.
  • De O14-1 speelt om 09.30 uur uit in Almere maar komt twee spelers tekort. De O13-1 speelt om 12.30 uur thuis. De trainer/coach van de O14-1 verzoekt aan de trainer/coach van de O13-1 om twee willekeurige spelers. De trainer/coach van de O13-1 werkt hier aan mee, want bij bijtijdse terug keer van de twee jongens kan ook bij met minimaal 12 jongens starten. De O14-1 laat de twee jongens allebei ongeveer een halve wedstrijd meespelen, tenzij dat noodgedwongen niet kan (bijv. door een blessure bij een andere speler).
  • De O17-2 speelt thuis om 09.30 en komt 1 speler tekort. De O17-3 speelt ook thuis om 10.30 uur.
   De O15-3 is vrij. De O17-2 richt zich niet tot de trainer van de O17-3 maar tot de O15-3 om een speler te mogen lenen.
  • De O10-1 komt een speler tekort (geen reserves). De O10-2 heeft twee reserves. De trainer/coach van de O10-2 leent een speler uit aan de O10-1 en vraagt eventueel bij de O10-3 (of de O10-4/5) om een extra speler.
  • De O13-2 speelt een (oefen)wedstrijd en heeft twee reserves, waarvan één speler een lichte blessure heeft. De trainer/coach van de O13-2 vraagt aan de trainer van de O13-3 om spelers te lenen, maar deze wil graag zelf twee reserves houden. Vervolgens wordt contact opgenomen met de O12-2. Dit team heeft drie reserves en leent een (goede) speler uit aan de O13-2 zodat deze speler zich extra kan ontwikkelen. 

  Neem voor eventuele vragen contact op met de TJC of de Technische Commissie.

  Voor deze uitgangspunten is dankbaar gebruik gemaakt van de vergelijkbare opzet zoals gevonden op www.fcdriebergen.nl/het-lenen-van-spelers