• De teamindelingen seizoen 2018-2019 zijn te bekijken in dit online Google spreadsheet. Eventuele wijzigingen (bijv. vanwege nieuwe leden) zullen we hier zo snel mogelijk in verwerken.

    Afgelopen seizoen hebben we er veel tijd en energie ingestoken gedaan om tot de huidige (concept)teamindelingen te komen. We hebben geprobeerd om dit zo goed en eerlijk mogelijk te doen. Meer daarover - inclusief toelichtingen - kan je lezen in dit bericht en dit pdf document

    We hopen dat deze teamindelingen de basis vormen voor een mooi nieuw voetbalseizoen bij FC Weesp!

    Technische Commissie,
    mede namens leeftijdscoördinatoren, trainers en andere betrokkenen