• Ledenvergadering

  ALGEMENE LEDENVERGADERING 16 DECEMBER 2019

  Op 16 december is de Algemene Ledenvergadering (Najaarsvergadering 2019) gehouden. Hieronder staat de agenda. De vergadering is na agendapunt 3 geschorst en niet meer hervat.
  Direct na het bekendmaken van de uitslag van de bestuursverkiezing traden de zittende bestuursleden Bart Horseling en Koos Kappert en de nieuw gekozen leden Peter de Keyzer, Bart Slokker en Michael Kronenburg af als bestuurslid.
  Het bestuur wordt nu gevormd door de nieuw gekozen leden Ron Anches, Rutger ter Hoeven en Leo Timmermans.
  Het bestuur zal een nieuwe ledenvergadering uitschrijven.
   
  Dit is de agenda van de ALV van 16 december 2019
  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststellen verslagen van de ledenvergaderingen d.d. 4 maart en 8 juli 2019
  3. Bestuursverkiezing
  4. Financiƫle zaken, inclusief invoeren waarborgsom 2e seizoenshelft
     a. Jaarrekening seizoen 2018-2019 en balans per 30 juni 2019
     b. Begroting 2019-2020
     c. Vaststellen vrijwilligers-toeslag op €50 per seizoenshelft, conform art.15-7 van het Huishoudelijk Reglement.
  5. Bestuurs- en beleidszaken
  6. Rondvraag
  7. Sluiting