• Hoe kunt u lid worden van FC Weesp?

  Iedereen kan komen voetballen bij FC Weesp, vanaf 4 jaar tot 65+
  Wil je meedoen aan een proeftraining of wil je direct lid worden van FC Weesp, neem dan contact op met een van onze (leeftijds)coördinatoren.
  Deze coördinatoren kunnen u ook vertellen of er voor u/voor uw kind een wachtlijst is of niet.

  Contactpersonen voor nieuwe jeugdleden

  • Met de overgang naar het nieuwe seizoen 2018-2019 is de taakverdeling tussen de leeftijdscoördinatoren bij de jeugd nu (medio juli) nog niet rond. 
   Ouders van kandidaat-jeugdleden kunnen voorlopig contact opnemen via info@fcweesp.nl 

  Contactpersoon senioren veld (spelers geboren in 1999 of eerder)

  Contactpersoon zaalspelers

  Gratis proeftrainingen
  Jeugdleden die lid willen worden van FC Weesp kunnen eerst gratis meedoen aan enkele proeftrainingen. Neem hiertoe contact op met de leeftijdscoördinator.

  Met nieuwe leden houden we altijd eerst een intakegesprek
  Met kandidaat-leden wordt altijd een intakegesprek gehouden, alvorens de inschrijving definitief is. Bij jeugdleden dient een van de ouders daarbij aanwezig te zijn. Doel van het gesprek is de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen en voorlichting te geven over FC Weesp. Het inschrijvingsformulier wordt pas na het intakegesprek uitgereikt.  Het afgeven van een machtiging voor de contributie-inning is verplicht. Inschrijvingen zonder machtiging worden niet in behandeling genomen.

  Wanneer is overschrijving nodig?
  Spelers die lid willen worden van FC Weesp en in de afgelopen drie jaar voor een andere vereniging gespeeld hebben, dienen overschrijving aan te vragen. Dit kan door zich bij FC Weesp te melden. FC Weesp zet dan de procedure in gang.

  Voor teams in de categorie A is 15 juni de fatale overschrijvingsdatum
  De inschrijving bij FC Weesp voor een team dat in de categorie A speelt, dient uiterlijk op 15 juni (fatale datum) te zijn ingevoerd door de ledenadministratie van FC Weesp. Lever je inschrijvingsformulier dus enkele dagen voor 15 juni bij FC Weesp in en neem ook telefonisch contact met je contactpersoon bij FC Weesp op als je jouw inschrijving pas kort voor 15 juni pas inlevert.  

  Contributie
  Klik voor meer informatie over de contributie.

  Opzeggen: uiterlijk 31 mei!
  Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Opzeggingen dienen uiterlijk op 31 mei binnen te zijn bij FC Weesp. 
  Let op:
  Bij tussentijds (tijdens het seizoen) opzeggen is de volledige seizoenscontributie verschuldigd.
  U kunt opzegging per e-mail of per brief. Bij e-mail is de opzegging alleen geldig als een bevestigingse-mail van FC Weesp is ontvangen. U kunt de opzegging richten aan:
  Per e-mail:info@fcweesp.nl

  Per brief:
  FC Weesp
  t.a.v. de ledenadministratie
  Postbus 110
  1380 AC Weesp