• Iedereen van 4 t/m 65+ jaar kan bij FC Weesp komen voetballen

  Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging (of proeftrainingen wil doen)!

  Een vereniging bestaat uit vrijwilligers en is geen bedrijf zoals een sportschool. Een vereniging wordt gerund door vrijwilligers, namelijk door de leden zelf. De leden zorgen er gezamenlijk voor dat iedereen kan genieten van de activiteiten, zoals voetballen. Een vereniging kan daarom alleen bestaan als alle leden functies en activiteiten binnen de club oppakken en dat is niet alleen nuttig maar het is ook hartstikke leuk om met elkaar de vereniging verder te helpen.

  Gefaseerde aanmeldingsprocedure

  Wanneer je je aanmeldt, gaat het lidmaatschap nog niet automatisch in. Het aanmeldproces bij FC Weesp kent drie stappen:

  1. Aanmelden en proeftrainen
  2. Bijwonen Introductiebijeenkomst
  3. Ingang lidmaatschap

  STAP 1 - Eerste aanmelding en gratis proeftrainen

  Omdat je natuurlijk eerst wilt kijken of je voetbal wel leuk vindt en je wilt weten of de club bij je past, mag je eerst een paar keer gratis meetrainen (maximaal 3 keer).
  Wat moet je doen?

  Je meldt je aan via deze link (https://www.fcweesp.nl/club_aanmelden/)

  Je krijgt vervolgens van FC Weesp een e-mail waarin staat bij welk team je kunt komen proeftrainen en tot welke datum. Aan het eind van de periode van de gratis training, bepaal je zelf of je door wilt gaan. Zo niet, dan kun je je eenvoudig afmelden. Je krijgt hiervoor een reminder e-mail.

  STAP 2 - Bijwonen Introductie Bijeenkomst

  Aan het eind van de periode van de gratis training, bepaal je zelf of je door wilt gaan. Wil je graag lid worden? Dan kom je naar de eerstvolgende Introductie Bijeenkomst voor nieuwe leden. Als je jonger bent dan 16 jaar dan moeten je ouders/verzorgers meekomen naar deze bijeenkomst. Voor deze Introductie Bijeenkomst ontvang je een uitnodiging. Tijdens de Introductie Bijeenkomst: Vertellen wij meer over de vereniging FC Weesp, over je rechten en plichten en welke vrijwilligersactiviteiten we van onze leden verwachten. En je krijgt te horen of je in een team kan worden geplaatst. Als er nog geen plek is binnen de bestaande teams en/of er onvoldoende aanmeldingen zijn om een nieuw team te formeren dan plaatsen we je op een wachtlijst. Je kunt dan nog geen spelend lid worden, maar het is meestal al wel mogelijk om trainingslid te worden. Je kan dan al wel beginnen met trainen.

  STAP 3 - Ingang lidmaatschap

  Pas wanneer je (en/of je ouders/verzorgers) een Introductie Bijeenkomst hebt bijgewoond, word je lid van de vereniging FC Weesp. Ben jij en/of je ouders/verzorgers verhinderd, dan wacht je tot de volgende Introductie Bijeenkomst. Tot die tijd ben je nog geen lid en mag je ook niet meer gratis trainen.

  Bijzondere omstandigheden

  1. Verplichte overschrijving als je van een andere club komt

  Als je de laatste drie jaar voor een andere vereniging hebt gespeeld, is overschrijving nodig. Als er financiƫle problemen met je oude club zijn, dan kan je oude club de overgang naar FC Weesp blokkeren totdat aan alle verplichtingen is voldaan.
  Let op: voor spelers in de zgn. categorie A (selectieteams e.d.) geldt 15 juni als fatale datum: daarna is geen overschrijving meer mogelijk. Als voor jou overschrijving nodig is, neem dan zelf even telefonisch contact op met (je contactpersoon bij) FC Weesp, zeker als je aanmelding kort voor 15 juni plaatsvindt.

  2. Royement of oude schuld bij FC Weesp

  Na je aanmelding controleert de ledenadministrateur of er geen sprake is van eerdere royering door de vereniging is geroyeerd en/of er nog contributie uit het verleden open staat. Als dit het geval is, wordt de aanmelding in beginsel niet in behandeling genomen en doorgespeeld naar het bestuur. Het bestuur bepaalt dan de vervolgstappen.

  Contributie

  Gebruik deze link naar informatie over de contributie om alle tarieven en afspraken over de contributie te lezen.

  Opzeggen lidmaatschap: uiterlijk 31 mei!

  Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Opzeggingen dienen uiterlijk op 31 mei binnen te zijn bij FC Weesp.
  Let op: bij tussentijds (tijdens het seizoen) opzeggen is de volledige seizoenscontributie verschuldigd, tenzij het bestuur coulance toepast.
  Je kunt opzegging per e-mail of per brief. Bij e-mail is de opzegging alleen geldig als een bevestigingse-mail van FC Weesp is ontvangen.
  Je kunt de opzegging richten aan:

  Per e-mail: ledenadministratie@fcweesp.nl 

  Per brief: FC Weesp, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 110, 1380 AC Weesp.

  Meer informatie

  Neem voor meer meer informatie contact op met: ledenadministratie@fcweesp.nl