• Iedereen kan komen voetballen van 4 t/m 65+ jaar

  Wil je lid worden, meld je dan via onderstaande knop aan. Je wordt dan binnenkort uitgenodigd voor een intakegesprek.

 • Toelichting op het lidmaatschap

  Intakegesprek
  Je zult dan worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij jeugdleden t/m 17 jaar dient een van de ouders daarbij aanwezig te zijn. Doel van het gesprek is de wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen en voorlichting te geven over FC Weesp. Ook zal dan verteld worden of er voor u/voor uw kind een wachtlijst is of niet.

  Na het gesprek zult u de bevestiging ontvangen dat u lid van FC Weesp bent geworden.

  Vragen of proeftraining?
  Jeugdleden die lid willen worden van FC Weesp kunnen eventueel eerst gratis meedoen aan enkele proeftrainingen. Wilt u hierover meer weten, stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@fcweesp.nl. Zet in de e-mail altijd de naam en de geboortedatum van het kandidaat-lid. Wij nemen dan contact met je op.

  Wanneer is overschrijving nodig?
  Spelers die lid willen worden van FC Weesp en in de afgelopen drie jaar voor een andere vereniging gespeeld hebben, dienen overschrijving aan te vragen. Dit kan door zich bij FC Weesp te melden. FC Weesp zet dan de procedure in gang.

  Voor teams in de categorie A is 15 juni de fatale overschrijvingsdatum
  De inschrijving bij FC Weesp voor een team dat in de categorie A speelt, dient uiterlijk op 15 juni (fatale datum) te zijn ingevoerd door de ledenadministratie van FC Weesp. Lever je inschrijvingsformulier dus enkele dagen voor 15 juni bij FC Weesp in en neem ook telefonisch contact met je contactpersoon bij FC Weesp op als je jouw inschrijving pas kort voor 15 juni pas inlevert.  

  Contributie
  Klik voor meer informatie over de contributie.

  Opzeggen: uiterlijk 31 mei!
  Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Opzeggingen dienen uiterlijk op 31 mei binnen te zijn bij FC Weesp. 
  Let op:
  Bij tussentijds (tijdens het seizoen) opzeggen is de volledige seizoenscontributie verschuldigd.
  U kunt opzegging per e-mail of per brief. Bij e-mail is de opzegging alleen geldig als een bevestigingse-mail van FC Weesp is ontvangen. U kunt de opzegging richten aan:
  Per e-mail:ledenadministratie@fcweesp.nl

  Per brief:
  FC Weesp
  t.a.v. de ledenadministratie
  Postbus 110
  1380 AC Weesp