• OPZEGGEN LIDMAATSCHAP
    Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Opzeggingen dienen uiterlijk op 31 mei binnen te zijn bij FC Weesp.
    Bij tussentijds (tijdens het seizoen) opzeggen is de volledige seizoenscontributie verschuldigd, tenzij het bestuur coulance toepast.
    Je kunt opzegging per e-mail of per brief. Je kunt de opzegging richten aan:
    - Per e-mail: ledenadministratie@fcweesp.nl
    - Per brief: FC Weesp, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 110, 1380 AC Weesp.