• Opzeggen
 • Opzeggen en overschrijven

  De opzegging moet uiterlijk 31 mei bij FC Weesp binnen zijn
  Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Een eventuele opzegging dient uiterlijk 31 mei in het bezit van FC Weesp te zijn. Opzeggen kan schriftelijk per brief of per e-mail bij de secretaris of de ledenadministrateur. U kunt uw opzegging richten aan ledenadministratie@fcweesp.nl

  Bij te laat of tussentijds opzeggen is de gehele contributie verschuldigd
  Bij opzegging na 31 mei en bij tussentijdse opzegging (tijdens het seizoen) is de volledige seizoenscontributie verschuldigd.

  Digitale overschrijving vertrekkende spelers
  Spelers die lid zijn van FC Weesp (of dat de laatste 3 jaar geweest zijn) en naar een andere vereniging willen, dienen zich 'over te schrijven' volgens de KNVB-regels. Overschrijven gaat digitaal: je meld je (met je KNVB-relatiecode) aan bij je nieuwe club. Die voert je in als nieuw lid. Daarna krijgt FC Weesp automatisch bericht dat je weg wilt. FC Weesp kan je daarna vrijgeven voor de andere club.
  Let op: FC Weesp zal je alleen vrijgeven als alle contributie en eventuele boetes betaald zijn en alle clubkleding e.d. bij FC Weesp is ingeleverd. Zolang dat niet in orde is, kun je niet naar een andere club.

  Algemeen: let op de deadline 15 juni
  Spelers die naar een andere vereniging willen, dienen zich bij de nieuwe vereniging te melden. Dit moet tijdig gebeuren, de nieuwe vereniging moet je uiterlijk op 15 juni hebben ingeschreven als lid.

  Categorie A spelers
  Die 15 juni is een fatale datum voor spelers die in de categorie A willen spelen of de afgelopen 12 maanden in de categorie A gespeeld hebben. Overschrijving van categorie A naar categorie A is na 15 juni niet mogelijk (alleen in bijzondere gevallen van verhuizing of verandering van werkkring na 15 juni, met een zware bewijslast). Overschrijving na 15 juni van categorie A naar categorie B is wel mogelijk, mits beide verenigingen akkoord gaan.
  De dispensatieregels van de KNVB zijn zeer streng. Uw nieuwe vereniging kan u daarover nader inlichten.

  Categorie B spelers
  Voor spelers in de B-categorie (die de laatste 12 maanden niet in wedstrijden in de A-categorie zijn uitgekomen) is eenmaal per seizoen op relatief eenvoudige wijze dispensatie mogelijk bij een overschrijvingsverzoek dat na 15 juni wordt ingediend.
  Uiteraard dienen spelers die FC Weesp tussentijds willen verlaten altijd de gehele jaarcontributie en eventuele boetes betaald te hebben.
   

 • FC Weesp is soms leverancier van profvoetballers. Regelmatig vertrekken er dan ook jeugdspelers naar profclubs en dan kan onze club aanspraak maken op een vergoeding. Er leven hier altijd veel vragen over, hieronder proberen we toe te lichten wanneer FC Weesp recht heeft op een vergoeding en hoe we daarmee omgaan.

  Wanneer heeft FC Weesp recht op een vergoeding?
  Als oud FC Weespers profvoetballer worden (een contract tekenen) kan het zo zijn dat FC Weesp recht heeft op een vergoeding. Dit recht valt uiteen in:
   
  Opleidingsvergoedingen (training compensation)
  • bij het ondertekenen van het eerste spelerscontract bij een Nederlandse profclub of het spelen van 5 bindende wedstrijden in het eerste team van een Nederlandse profclub (zie hier de toelichting van de KNVB)
  • bij het ondertekenen van het eerste (prof)contract bij een buitenlandse profclub, als de speler 12 jaar of ouder was toen hij of zij bij ons speelde en als de club niet te laag is geclassificeerd  door de FIFA (conform the Regulation on the Status and Transfers of Players  (RSTP) van de FIFA)
  Solidariteitsbijdragen (solidarity mechanism)
  • bij een transfer van een betaald voetbalclub naar een andere betaald voetbalclub waarbij er een vergoeding wordt betaald, als de speler 12 jaar of ouder was toen hij of zij bij ons speelde. Dit geldt alleen als dit een transfer binnen Nederland is of tussen clubs in verschillende landen (verschillende voetbalbonden). Er wordt dan 5% van de transfersom verdeeld tussen de clubs waar hij of zij speelde tussen zijn/haar 12e en 22e. (conform KNVB reglementen en RSTP)
  • bij verhuur van de ene club naar de andere club waarbij een vergoeding tussen de clubs wordt betaald 
  Ook wordt er soms al bij de overstap van een amateurclub naar de jeugdopleiding van een betaald voetbal organisatie een kleine vergoeding betaald aan de amateurclub. De betaald voetbal organisaties doen dit onderling standaard. Helaas doen slechts twee ons bekende profclubs dit richting amateurclubs. Wij verzoeken dan ook aan scouts van profclubs zich voor het bezoeken van de wedstrijden te melden bij het bestuur of het wedstrijdbureau. 
  Verder om zich in contact te stellen met het bestuur alvorens met de ouders te onderhandelen. Deze regel is standaard voor elk lid die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.