• Opzeggen

 • Opzeggen en overschrijven
  De opzegging moet uiterlijk 31 mei bij FC Weesp binnen zijn
  Het verenigingsjaar (seizoen) loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Een eventuele opzegging dient uiterlijk 31 mei in het bezit van FC Weesp te zijn. Opzeggen kan alleen schriftelijk:
  • per e-mail aan de ledenadministrateur (ledenadministratie@fcweesp.nl) of
  • per brief aan FC Weesp, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 110, 1380 AC  Weesp.

  Bij opzegging na 31 mei en bij tussentijdse opzegging (tijdens het seizoen) is in principe de volledige seizoenscontributie verschuldigd.

  Digitale overschrijving vertrekkende spelers
  Spelers die lid zijn van FC Weesp (of dat de laatste 3 jaar geweest zijn) en naar een andere vereniging willen, dienen zich 'over te schrijven' volgens de KNVB-regels. Overschrijven gaat digitaal: je meld je (met je KNVB-relatiecode) aan bij je nieuwe club. Die voert je in als nieuw lid. Daarna krijgt FC Weesp automatisch bericht dat je weg wilt. FC Weesp kan je daarna vrijgeven voor de andere club.
  Let op: FC Weesp zal je alleen vrijgeven als alle contributie en eventuele boetes betaald zijn en alle clubkleding e.d. bij FC Weesp is ingeleverd. Zolang dat niet in orde is, kun je niet naar een andere club.

  Algemeen: let op de deadline 15 juni
  Spelers die naar een andere vereniging willen, dienen zich bij de nieuwe vereniging te melden. Dit moet tijdig gebeuren, de nieuwe vereniging moet je uiterlijk op 15 juni hebben ingeschreven als lid. Voor de categorie A spelers is dit een fatale datum.

  Categorie A spelers
  Die 15 juni is een fatale datum voor spelers die in de categorie A willen spelen of de afgelopen 12 maanden in de categorie A gespeeld hebben. Overschrijving van categorie A naar categorie A is na 15 juni niet mogelijk (alleen in bijzondere gevallen van aantoonbare verhuizing of verandering van werkkring/studie na 15 juni, met een zware bewijslast). Overschrijving na 15 juni van categorie A naar categorie B is wel mogelijk, mits beide verenigingen akkoord gaan.
  De dispensatieregels van de KNVB zijn zeer streng. Uw nieuwe vereniging kan u daarover nader inlichten.

  Categorie B spelers
  Voor spelers in de B-categorie (die de laatste 12 maanden niet in wedstrijden in de A-categorie zijn uitgekomen) is eenmaal per seizoen op relatief eenvoudige wijze dispensatie mogelijk bij een overschrijvingsverzoek dat na 15 juni t/m eerste weekend van maart wordt ingediend. Na het eerste weekend van maart moet is de speler pas in het nieuwe seizoen speelgerechtigd.
  Uiteraard dienen spelers die FC Weesp tussentijds willen verlaten altijd de gehele jaarcontributie en eventuele boetes betaald te hebben.