• Bestuur
 • Besluitvorming bij FC Weesp

  Besluitvorming die past in de visie van de FC Weesp, vindt plaats in het bestuur.
  Het bestuur is te bereiken via: bestuur@fcweesp.nl.
  Voor alle binnen de vereniging actieve afdelingen en commissies heeft het bestuur een portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor deze specifieke taak. Dit bestuurslid voert samen met zijn/haar commissies de werkzaamheden binnen de vereniging uit.

  Bestuursvergaderingen

  Het bestuur vergadert tenminste twee keer per maand en nodigt geregeld commissies uit tijdens de vergaderingen om mee te denken in besluitvormingen.

  Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze vindt minimaal twee keer per jaar plaats.

  Functieverdeling in het bestuur:

  - Ron Anches – voorzitter 
  - Arjan Soer – secretaris a.i. 
  - Geert Wognum – penningmeester 
  - Rutger Ter Hoeven – voetbaltechnische zaken jeugd en accommodatie 
  - Leo Timmermans – kantine en vrijwilligerszaken 
  - Sasja Fransen – seniorenzaken 
  - Mathieu Oude Luttikhuis – communicatie en sponsorzaken