• Bestuur
 • Het bestuur is te bereiken via bestuur@fcweesp.nl en uiteraard ook vaak persoonlijk te benaderen op onze vereniging. Voor alle binnen de vereniging actieve afdelingen en commissies heeft het bestuur een portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor deze specifieke taak. Dit bestuurslid voert samen met zijn/haar teams de werkzaamheden binnen de vereniging uit.

  Vacatures

  Het bestuur staat altijd open voor nieuwe aanmeldingen, want FC Weesp zijn wij samen. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op via bestuur@fcweesp.nl.

  Bestuursvergaderingen

  Het bestuur vergadert tenminste twee keer per maand heeft geregeld overleg met diverse teams om mee te denken in besluitvorming.

  Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur legt verantwoording af aan de leden tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze vindt minimaal twee keer per jaar plaats.

  Bestuursfuncties

  Het bestuur van FC Weesp wordt gevormd door:

  Rooster van aftreden

  Het (volgens ons Huishoudelijk Reglement verplichte en openbare) rooster van aftreden is te bekijken via deze link.