• Aftrap naar een rookvrij seizoen

  Met de start van het voetbalseizoen 2017-2018 is ook een start gemaakt met een rookvrij sportcomplex van FC Weesp. Zeker gezien de ons inziens negatieve benadering in de media ("FC Weesp verbant rokers van sportpark") willen we graag een aantal positieve motivaties voor dit besluit [update 10 september 2017: besluit geheel rookvrij] benadrukken.

  Allereerst wordt niemand verbannen. Een aantal trouwe leden, supporters en vrijwilligers houden ervan om soms (of wat vaker) te roken. Deze mensen willen we - net als alle anderen - graag bij onze vereniging betrokken houden! Voor hen is besloten om het sportcomplex nog niet geheel rookvrij te verklaren en dit gefaseerd in te voeren. Iedereen is en blijft welkom bij FC Weesp, ook rokers.

   We verzoeken iedereen om zijn/haar rookgedrag bij FC Weesp aan te passen, zoals dat ook op steeds meer andere locaties gevraagd wordt. Aan alle mensen die ons sportcomplex graag rookvrij zien vragen we om - zo nodig - rokers op een positieve manier aan te spreken en te wijzen op het rookvrij beleid van FC Weesp. Hiermee wordt duidelijk dat het rookbeleid bij FC Weesp breed gedragen wordt.

  Bij het aanspreken kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de volgende motivaties voor het beschermen van de jeugd (waarvan vele bekend zullen zijn):

   • Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar.
   • Kinderen worden verleid om te roken als mensen in hun omgeving roken, vooral als het om rolmodellen gaat tegen wie zij opkijken zoals sporters en trainers.
   • Zien roken, doet roken.
   • Roken begint vaak op jonge leeftijd. Twee derde van de rokers is begonnen voor zijn 18e.
   • Roken is verslavend. Kinderen raken veel sneller verslaafd dan volwassenen. Hoe jonger iemand begint met roken, des te erger de verslaving.

  Door een rookvrij FC Weesp

   • Geven wij kinderen (en ook andere sportverenigingen) het goede voorbeeld.
   • Maken we roken minder normaal en aantrekkelijk, vooral voor kinderen.
   • Wordt het schadelijke meeroken voorkomen, ook bij volwassenen.
   • Hebben we minder last van afval door sigarettenpeuken en -pakjes op het terrein.

  De meeste mensen willen dat kinderen rookvrij kunnen sporten en dat sportterreinen waar kinderen sporten volledig rookvrij moeten zijn. Bij FC Weesp is dat niet anders.  Er is door het bestuur geluisterd naar de wens van vele leden en een maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen, vooral richting de kinderen. Nogmaals: rokers worden niet verplicht te stoppen met roken, maar worden gevraagd rekening te houden met hun rookgedrag, vooral als er (veel) jeugd aanwezig is.

  We bedanken iedereen voor zijn/haar medewerking en zien uit naar een mooi - en grotendeels rookvrij - voetbalseizoen!

  Bestuur FC Weesp

   

  Kijk ook eens op
  KNVB zet zich in voor rookvrije sporttereinen
  - https://rookvrijegeneratie.nl